Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Avatud helistamiseks ööpäevaringselt elanikkonnale ja tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 626 93 90

Teise operatoori pilt
vahekoht

Üldinfo

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin 16 662 on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel. Infoliinilt saab asjakohast infot järgmiste mürgistusjuhtude korral:

  • kodukeemia;
  • taimekaitsevahendid ja väetised;
  • näriliste ja putukatõrjevahendid;
  • kosmeetika ja loodustooted;
  • ravimid, narkootilised ained;
  • seened, taimed;
  • mürgiste loomade hammustused;
  • mürkgaasid;
  • alkoholid.

Vaata ka esmaabivõtteid erinevate mürgistuste korral.

Teade

Seoses tehniliste probleemidega võib esineda häireid helistamisel Mürgistusinfoliini lühinumbrile 16 662. Palume vajadusel kasutada infoliini telefoni 626 93 90.

Teade

Alates 01.03.16 ei ole Mürgistusteabekeskusel võimalik pakkuda tervishoiutöötajatele kliinilist konsulteerimist. Teavitame koheselt, kui kliinilise konsultatsiooni võimalus on taas avatud.