Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud E 9.00 – 21.00, T-P ööpäevaringselt nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt
vahekoht

Antidootide korraldus riigis

Riigieelarveliste antidootide korraldust reguleerib alates 04.07.2012 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Antidootide hankeid ja haiglate varustatust korraldab Terviseameti Mürgistusteabekeskus.

Riigi antidootide varu moodustamine ja käskkirja lisa (muudetud 26.02.2013)


Antidootide käsiraamat sisaldab antidootide kirjeldusi ja manustamisjuhiseid.