Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud E 9.00 – 21.00, T-P ööpäevaringselt nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt
vahekoht

Hoiatus Inglismaalt: saastunud heroiin võib põhjustada süstivatel nakomaanidel botulismi (Eesti Mürgistusteabekeskuse kommentaar)

18. september 2009

Inglismaa Tervishoiusüsteem on saatnud hoiatuse teistele Euroopa Liidu riikidele seoses ringluses oleva ning tõenäoliselt anaeroobse bakteriga Clostridium botulinum saastunud heroiiniga.

Seni on haavabotulismi diagnoositud kliinilise pildi alusel ühe nädala jooksul viiel süstival narkomaanil Ida- ja Lõuna-Inglismaalt (22.02.-02.03.09). Kolmel juhul on laboratoorselt identifitseeritud Clostridium botulinum tüüp B ning ühel korral tüüp C. Ühel juhul nakatus perineumi süstiv narkomaan Clostridium novyi tüüp A’ga .

Eesti Politsei narkokuritegude talituse vanemkomissari Kaido Kõplas’e tänasel hinnangul on vähetõenäoline sellise transiidiga heroiini riiki jõudmine, kuna Eestis heroiini praktiliselt ei ole ja sellele puudub ka siin turg. Tänavatel levib fentanüül, tegelikult trimetüülfentanüül. Inglismaa võib olla antud juhul vahemaaks, kuid läheteriik on kindlasti mingi muu riik (heroiini silmas pidades).

Mürgistusteabekeskus soovitab süstivatel narkomaanidel ilmnenud ebaselge etioloogiaga paralüüside korral arvestada botulismi võimalusega, ehkki selle ilmnemine Eestis on vähetõenäoline.