Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud E 9.00 – 21.00, T-P ööpäevaringselt nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt
vahekoht

Loodustoote harilik altee partii saastunud

06. märts 2013

Taani mürgistusteabekeskus ja Hollandi Toiduohutuse Amet hoiatavad hariliku altee (Althea officinalis, Marshmallow, White mallow, saksa keeles ka Heemstwortel) partii eest, mis on saastunud atropiiniga.

Nimetatud loodustoodet on valmistatud küll vaid Saksamaal ja Bulgaarias, ent võib olla müügil mitmes Euroopa riigis. Praeguseks on teada kahest juhtumist (hõlmavad kokku kolme inimest) kus kujunes välja pikaaegsem mürgistus antikolinergilise sündroomina. 

Laboriuuringud näitasid tootes atropiini kontsentratsiooni 0,1-1%. Kuna taim ise atropiini ei sisalda, saab tegu olla vaid rögalahtistina kasutatava toote saastumisega.

Toode võib müügil olla ka Eestis või on seda kaasa toodud reisidelt.