Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud E 9.00 – 21.00, T-P ööpäevaringselt nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt
vahekoht

Mürgistusteabekeskus hoiatab lapsevanemaid laste seas levima hakanud trendi eest

14. august 2013

Noorte seas levinud välgumihkligaasi sissehingamine on ohtlik trend, mille tagajärjed võivad olla organismile tagasipöördumatud. Välgumihklites kasutatakse valdavalt butaani, mis sisaldab tavaliselt n-butaani ja väikestes kogustes isobutaani ja propaani.

Butaani sissehingamine on sissehingatavate uimastite tüüpiline väärkasutamine.

Mürgisus saadakse antud juhtudel gaasi sissehingamisel, mille käigus eemaldatakse sissehingatavast õhust hapnik. Tulemuseks on rakkude, kudede hapnikupuudus. Lisaks tekib erinevate biokeemiliste reaktsioonide tulemusel väga reaalne oht südametööle. Ei ole harvad juhtumid, kus välgumihkligaasi sissehingamisel saabub surm südame rütmihäirete, hingamise- või südametegevuse seiskumise tõttu.  Butaan kahjustab organismis hapnikupuuduse tekitamise kaudu ka aju närvirakke ning seega on ta väga ohtlik kogu inimorganismile.

Mürgistuse raskust mõjutab välgumihkligaasi sissehingamise kestus. Sümptomid tekivad hapnikusisalduse langemisel alla 15% sissehingatavas õhus. Narkootiline toime kaob ümberjaotumise ja eliminatsiooni tõttu minutitega.

Õige esmaabi on kannatanu toimetamine värske õhu kätte. Kui kannatanu on teadvusel, saab edasiseks täpsemaks juhendamiseks, terviseseisundi hindamiseks, ravisoovitusteks  helistada ööpäevaringselt mürgistusinfoliini õdedele ja arstidele telefonil 16662. Helistamine on anonüümne ning kõnedele kehtivad tavatariifid.  Teadvuseta kannatanu puhul tuleb kohe helistada 112.