Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud E 9.00 – 21.00, T-P ööpäevaringselt nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt
vahekoht

Mürgisusteabekeskus hoiatab lohakile jäetud ravimite eest!

22. september 2009

Pikematel pühadel, koolivaheaegadel, aga ka nädalavahetustel, mil pered sõidavad külla vanavanemate, tuttavate poole, on lapsevanematel mõistlik eelnevalt veenduda selle keskkonna ohutuses ning saavutada kokkulepe olemasolevate ja tavapäraselt nähtavates, kasutatavates kohtades olevate ravimite luku taha panemiseks. Sageli on lastel mürgistusi põhjustanud ravimid pandud kasutajale käepärasesse, kõigile nähtavasse kohta kus täiskasvanule jääb selle ohtlikkus märkamata. Samas võib laps teda huvitama hakanud ravimipakendile ka järgi ronida ja seda vanemate jaoks ka ootamatult kõrgele.
Väikelapsed, aga ka veel eelkooliealised lapsed ei pruugi osata õigesti hinnata avastatavas maailmas turvalisi ja mitteturvalisi asju, sh kättesattunud ravimeid (aga ka kemikaalipudeleid). Seetõttu peaksid lapse vanemad võtma tema eest vastutuse muutes lapse keskkonna turvaliseks nii kodus kui külas.

Mürgistusteabekeskus on saanud alates telefoniliini avamisest palju väikeste lastega juhtunud mürgistusi puudutavaid kõnesid. Õnnetused on leidnud aset tuttavate või vanavanemate poolt tarvitatavate südame- või vererõhuravimitega (tavapäraselt on sellised ravimid lastele eluohtlikud), aga ka köha- jt külmetushaiguste puhul tarvitatavate ravimitega.. Ravimeid leiavad lapsed nii laualt, öökapilt, põrandale kukkunutena kui ka käekottidest. Vahest palub nt vanavanem ka ise väikelapsel talle kapi pealt ravimid tuua/ulatada. Kuna tabletid on üldiselt ka värvilised, siis kutsuvad nad seetõttu maailma alles avastamas olevaid väikelapsi neid lähemalt uurima. Ning esimese asjana liigubki leitud tablett suhu.

Suuremad lapsed võivad ravimeid leida ka tänavalt või saada sõprade käest. Vahel on ette tulnud, et laps on üksikuid tablette näinud vedelemas prügikastide juures. Kodus enam mittevajalikud või muul põhjusel kasutuskõlbmatud ravimid tuleb viia lähimasse apteeki ning mitte visata neid prügikonteineritesse, kust need võivad väga kergesti sattuda tänavale ning sealt edasi uudishimulike laste kätesse.

Kui kahtlustate lapsel mürgistust – kas allaneelatuna, nahale või silma sattununa, ärge oodake tervisekaebuste tekkimist vaid helistage Mürgistusinfoliinile 16662 tööpäeviti, tööajal 9.00 -17.00 või muul ajal telefonile 112. Kui laps on minestanud või ei hinga – helistage koheselt kiirabi kutseks 112