Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt

Avatud helistamiseks ööpäevaringselt esmaspäevast 09.00 kuni laupäeva hommikuni 09.00 elanikkonnale ja tervishoiuspetsialistidele. Nädalavahetustel keskus ei tööta. Välismaalt helistamiseks on meie number (+372 ) 626 93 90.

dsdds

Siin on päise sisu, mida toimetaja otse editorist muuta saab, vaja vaid teksti kujundus üle käia

tekst tekst

info mürgistuse kohta

Mürgistusteabekeskus

Üldinfo

 

Siin peaks info olema.

Avatud esmaspäevast 09.00 kuni reede 17.00 ööpäevaringselt, nädalavahetustel on keskus suletud.
Infotelefon 16662, välismaalt helistades +372 626 9390.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kõne kohaliku kõne hinnaga. Mürgistusteabekeskus vastab kõikidele ägedate mürgistustega seonduvatele kõnedele. Teenindatakse nii elanikkonda, tervishoiutöötajaid kui ka operatiivteenistusi.

 

Mürgistusteabekeskuse telefoniliin on avatud alates 2008. aasta 6. oktoobrist. Eesti Mürgistusteabekeskus teeb tihedat koostööd Põhjamaade Mürgistusteabekeskuste Assotsiatsiooni, Euroopa Kliiniliste Toksikoloogide ja Mürgistusteabekeskuste Assotsiatsiooni ning teiste maade mürgistusteabekeskustega. Riigisiseselt toimib koostöö Terviseametiga, Politseiga, Sotsiaalministeeriumiga, tervishoiuasutustega, erinevate õendus- ja arstlikke erialaseltside ning liitudega.

 

Keskuses ei teostata analüüse ega ravita patsiente.

 

Visioon

Mürgistusteabekeskus on usaldusväärseim mürgistusteabe alane infoallikas nii tervishoiutöötajatele kui ka abi vajavatele inimestele.

Missioon

Mürgistusteabekeskuse missioon on mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ning mürgistusalase info kättesaadavuse edendamine.

Eesmärgid:

  • omada värsket ja asjakohast mürgistusteabealast informatsiooni teavitamisülesande täitmiseks;
  • tagada mürgistusalase teabe edastamine ja kättesaadavus elanikkonnale ja meditsiinipersonalile;
  • pakkuda arstidele infot, mille põhjal nad saavad teha (ravi)otsuseid;
  • toimiva infoliini abil vähendada mürgistusjuhtumitest tingitud kiirabi väljakutsete arvu ja visiitide arvu erakorralise meditsiini osakondadesse

ERROR: Content Element with uid "336" and type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

ERROR: Content Element with uid "335" and type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

ERROR: Content Element with uid "334" and type "templavoila_pi1" has no rendering definition!

ERROR: Content Element with uid "333" and type "templavoila_pi1" has no rendering definition!