Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt

Esmaabivõtted

Suukaudselt manustatud kemikaal

Suud loputada ja teralised ained pesta limaskestadelt, nahalt maha veega.  Ainega kokku puutuda võinud nahk pesta, riided eemaldada. Juua väikeste lonksudena vett, et allaneelatud kemikaali lahjendada: täiskasvanule maksimaalselt 240 ml; lapsele maksimaalselt 15 ml/kg.

Süsihappegaasi sisaldavaid jooke tuleb vältida, kuna süsihappegaas venitab/laiendab mao seina, mistõttu juba eelnevalt kahjustunud koed ja mao tühjenemise kiirenemine soodustavad  perforatsiooni/mulgustumise tekkimist. Parim vahend nahale või suhu sattunud kodukeemia loputamiseks ja lahjendamiseks on alati puhas gaasita vesi.

Mida ei tohi teha

Allaneelatud kemikaali ei tohi teiste ainetega „neutraliseerida“, sest sellise tegevusega kaasneval keemilisel reaktsioonil vabanev soojus ja eralduvad gaasid suurendavad omakorda mao ärritust ning võivad esile kutsuda oksendamise. Oksele ajamist (nii tahtlikult kui korraga suure vedelikukoguse joomisel) tuleb vältida, sest väikese koguse ärritava ainega saab magu ise hakkama, aga kui sama ärritav aine läbib uuesti söögitoru, süveneb söögitoru kahjustus ja kaasneb oht kemikaali sattumiseks hingamisteedesse.

NB!

Kui on teada õnnetuse põhjustanud aine, kontrollige pakendilt toote märgistust (kas ärritav või söövitav) ja leidke toote pH. Ained  pH-ga  vahemikus 2 kuni 11,5 on ärritavad. pH <2 on söövitavad happed ja >11,5 söövitavad alused. Kui kannatanu on joonud söövitavat ainet ja sellega kaasneb suu ja näopiirkonna tugev turse, neelamis- või hingamistakistus ja tugev süljevoolus kutsuge kohe kiirabi! Kui kannatanu üldseisund on rahuldav, võtke telefoni juurde kaasa kemikaali pakend ja helistage täpsemate tegutsemisjuhendite saamiseks 16662. 

Enamus kodukeemiast on limaskesti ärritava toimega. Söövitava toimega kemikaalide puhul on kahjustuse tõsiduse hindamisel oluline kemikaali (nt äädikas, vesinik) kontsentratsioon. 

Mürgine aine nahal 

Võta saastunud riided seljast vältides täiendavat kokkupuudet kemikaaliga. 

Loputa nahka jaheda jooksva veega vähemalt 15 minuti jooksul.  Tugeva valu, põletushaavade või põletiku tekkimise korral tuleb pöörduda koheselt arsti poole.  Täpsemate tegevusjuhiste saamiseks helista mürgistusinfoliinile 16662. 

Mürgine aine silmas 

Loputa silmi rohke veega minimaalselt 15 minutit (söövitavate ainete korral 30 min)  Kui loputamise teostamisega oodata arsti poole pöördumiseni, on suure tõenäosusega tekkinud juba silmakahjustus.  Kui järgnevate tundide ajal tekivad väljendunud põletikunähud - tugev valu, turse, valguskartlikkus või pisaravool, tuleb pöörduda arsti vastuvõtule.  Täpsemate tegevusjuhiste saamiseks helista mürgistusinfoliinile 16662. 

Sissehingatud mürgine aine 

Toimeta kannatanu värske õhu kätte. HOIDU ise mürgise aine sissehingamisest.  Kui kannatanu kaebused ei möödu värskes õhus, tal tekivad tugev köha, õhupuudus või muud sümptomid - täpsemate tegevusjuhiste saamiseks helista mürgistusinfoliinile 16662.   

Tulenevalt kemikaalide, ravimite ja narkootiliste ainete üha laialdasemast kättesaadavusest on mürgistused ning nende käsitlemine muutumas aasta-aastalt üha enam kõneainet pakkuvaks valdkonnaks. Sellest tulenevalt sõlmisidki 1993. aastal Euroopa Mürgistusteabekeskuste ja Kliiniliste Toksikoloogide Assotsiatsioon (EAPCCT) ning Ameerika Kliinilise Toksikoloogia Akadeemia (ACCT) koostööleppe, mille alusel koostatakse süstemaatiliselt ühiseid mürkide imendumise takistamist puudutavaid seisukohavõtte. Antud seisukohavõtud vaadatakse regulaarselt üle ning need tuginevad ingliskeelses kirjanduses avaldatud teaduslikele artiklitele. Ennekõike oli seisukohavõttude koostamise ajendiks vajadus leida konsensus erinevate ravimeetmete kasutamise osas ning aidata meditsiinipersonalil orienteeruda ohtrate publikatsioonide rägastikus. Mürgistusteabekeskus tugineb oma ravisoovitustes just eelnevalt mainitud seisukohavõttudele.

Kokkuvõttes võib öelda, et kõik mürgistuste ravi puudutav on pidevas arengus. Soovitused, mis teile kunagi on antud, ei pruugi enam olla parimad, sealhulgas võib aeguda ka käesolev teave.