Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt

Laste mürgistused kodus

Pea meeles

Kõige rohkem nö välditavaid ehk mitte-tahtlikke mürgistusi esineb 1-3 aastaste laste vanusegrupis. Tulenevalt loomulikust arengust avastavad lapsed igapäevaselt neid ümbritsevat keskkonda - nad õpivad uusi asju läbi mängu, püüdes avada pakendeid, imiteerides täiskasvanute käitumist, maitstes asju jne. Enamikel juhtudel puutub laps mürgise ainega kokku tahtmatult.

Ligi 80% mürgistustest juhtub kodus.

Rääkides laste mürgistustest tuleks lahti mõtestada mürgi tähendus. Enamasti mõeldaks mürgi all nt rotimürki, Agatha Christie kriminaalromaanidest tuntud tsüaniidi, arseeni, erinevaid sõjagaase jne. Mürgi tähendust on väga keeruline defineerida, kuid meie Austraalia kolleegid leidsid laste mürgistustest rääkides väga hea definitsiooni – mürk on aine, mis teeb meie lapse väga haigeks.

Kõikjal meie ümber on lastele kättesaadavates kohtades palju ohtlikke aineid, mille tegelikku ohtlikkust me sageli adekvaatselt hinnata ei oska. Sageli alahindavad lapsevanemad ka oma laste leidlikkust leidmaks vahendeid, et neid huvitavaid asju kätte saada (nt. võimet ronida, avada pakendeid jne).

Väikelastel puudub oskus eristada ohtlikke ning ohutuid asju. Siinkohal peavadki vanemad ja lapsehoidjad tuletama endale meelde, et nende peamiseks kohustuseks on kaitsta lapsi neid varitsevate ohtude eest, mida on võimalik teha kõige paremini muutes ümbritseva keskkonna laste jaoks turvaliseks.

 

Mürgistuse kahtluse korral ära oota mürgistuse sümptomite ilmnemist

Kui kahtlustad, et laps on saanud mürgistuse, ära oota sümptomite tekkimist. Helista mürgistusteabekeskusesse telefonil 16662 ööpäevaringselt! Soovitatav on helistada ja konsulteerida antud numbritel vastavate spetsialistidega ka juhtudel, mil te pole mürgistuse toimumises kindlad. Ära püüa lapsel oksendamist esile kutsuda. See võib põhjustada enam kahju kui head.

Mürgistusteabekeskus nõustab helistajaid telefonitsi konkreetse situatsiooniga toimetulekuks. Paljud lastega juhtuvad mürgistused on oma iseloomult kerged või keskmise raskusega ning nendega on võimalik toime tulla kodustes tingimustes. Samas võivad aga Mürgistusteabekeskuse õed j arstid soovitada teil kutsuda kiirabi või pöörduda ise lähimasse erakorralise meditsiini osakonda.

Mürgistuse kahtluse korral helista ööpäevaringselt Mürgistusteabekeskusesse telefonil 16662. Kui laps on teadvuseta või ei hinga, helista kohe Hädaabinumbril 112.

Pea meeles

Kõige rohkem n.ö välditavaid ehk mitte-tahtlikke mürgistusi esineb just 1-3 aastaste vanusegrupis. Kõikjal meie ümber on palju lastele ohtlikke aineid, mille tegelikku ohtlikkust me sageli adekvaatselt hinnata ei oska. Ligi 80% mürgistustest juhtub kodus. Parim kaitse on takistada lastel ligipääs erinevatele mürkidele.