Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt

Süütevedelikud võivad põhjustada tõsist mürgistust

Süütevedelikud ja lambiõlid põhjustavad iga-aastaselt lastel palju õnnetusjuhtumeid. Süütevedelikud sisaldavad enamasti petrooleumitooteid, kuid levinud on ka alkohalil baseeruvad tooted, mis võivad sisaldada ka tervisele ohtlikus koguses alkoholi surrogaate (nt. metanool). Seega tasub alati tähelepanu pöörata pakendile, kuhu on sageli märgitud ka toote koostis. Petrooleumitooteid sisaldavat süütevedelikku väheses koguses neelanud sümptomiteta last võib jälgida kodus. Kui lapsel tekib köha, ta hakkab oksendama või hingeldama, tuleb pöörduda koheselt lähimasse haiglasse. Esmaabiks on värske õhu hingamine ja poolistuv asend. Kui laps on koheselt uimane või lõtv tuleb laps toimetada koheselt haiglasse. Oksendamise esilekutsumine on vastunäidustatud.

Suukaudselt, kogemata manustatud väikesed kogused petrooleumitooteid, 1-2 ml/kg, ei põhjusta seedetraktist halva imendumise tõttu enamasti süsteemseid sümptomeid. Seetõttu võib aga juba 1 ml (hingamisteedesse sattununa) põhjustada tugevat keemilist kopsupõletikku (aspiratsioonipneumoonia) ning sellest tulenevat hapnikupuudust organismis.

Näiteks aastatel 2000-2003 toimus Rootsi Mürgistusteabekeskusesse laekunud süütevedelikke puudutavate kõnede osas 40 protsendiline tõus. Samas avastati ka, et lapsed suudavad kõigile üllatuseks sageli avada ka n.ö lapse-lukuga pakendeid. Sellest tulenevalt algatati 2004.aastal Rootsis ennetusprogramm, mille ühe osa eesmärgiks oli teavitada elanikkonda süütevedelike ohtlikkusest ja teise osana avaldati riiklikul tasandil survet tootjatele, et need muudaksid pakendeid turvalisemaks

Elanikkonnale edastati peamiselt meedia kaudu järgnevaid sõnumeid:

ära lase oma grillipeol lõppeda lastehaiglas ära jäta kunagi lahtist süütevedeliku pudelit ega ka n.ö lapse-lukuga süütevedeliku pudelit lastele kättesaadavasse kohta kasuta grillsöe süütamiseks turvalisemaid meetodeid

Antud ennetusprogrammi tulemusena vähenes näiteks Rootsi Mürgistusteabekeskusesse laekunud süütevedelikega kokkupuutest tingitud telefonikõnede arv.