Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt

Sääsetõrjevahendid

 

Sääsetõrjevahenditest tingitud mürgistuskõned saabuvad 16662-infoliinile koos sääskede aktiivseks muutumisega. Tavaliselt on kannatanu end ohtralt dietüültoluamiidi ehk metüülbenseenamiidi ehk detamiidi ehk DEETi sisaldava tootega kokku määrinud ning kaebab iiveldust, oksendamist, kõhuvalu ja kõhulahtisust ning kahtlustab endal/lapsel toidumürgistust. 

Raskematel juhtudel võib tekkida teadvusekaotus, vererõhu langus ja krambid, kuna antud toimeainega sääsetõrjevahend on neurotoksilise toimega, kui seda mõtlematult palju tarvitada.  

Sääsetõrjevahendid sisaldavad valdavalt dietüültoluamiidi (ka DEET, toluamiid), mis imendub hästi nii läbi naha kui ka seedetrakti kaudu kogemata neelatuna või näiteks putukatõrjevahendiga määritud kätega toidu kallale asudes.

Oluline on, et lapsevanemad jälgiksid sääsetõrjevahendite kasutusjuhendit, lastele mõeldud tooted sisaldavad DEETi vähem, täiskasvanutele mõeldud tooted rohkem.

Tulenevalt DEETi ohtlikkusest on Euroopa Komisjoni direktiiviga 2010/51/EL, 11. augustist 2010 hinnatud antud toimeaine eriti lastel kasutamiseks ohtlikuks: ” Riski hindamise käigus tehti kindlaks ohte inimeste tervisele, eelkõige lastele. Seepärast ei tohiks DEETi sisaldavaid tooteid kasutada alla 2-aastaste laste puhul ning selle kasutamist tuleks piirata 2–12- aastaste laste puhul…” (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:211:0014:0016:ET:PDF ). Kuna olemasolevaid laste DEET-tooteid ei korjata turult, on mõistlik siiski lapsevanemaid hoiatada ja soovitada kasutada lastel (aga ka endal) pigem kaubandusvõrgust saadaolevaid looduslikke sääsetõrjevahendeid.

Kindlasti ei tohi end sääsetõrjevahendiga kokku määrides liialdada, kuna see võib põhjustada mürgistust, mille ilmingud varieeruvad kergest iiveldusest kuni teadvuskaotuseni. Laste puhul on mõistlik vältida pihustatavate tõrjevahendite kasutamist, kuna sel moel on võimalik mürgi sissehingamine.

Kuna toode sisaldab ka alkoholi (toimib DEETi imendumist soodustava ainena), siis peaksid sääsetõrjevahendid juba seetõttugi olema piisavalt kõrgel, et lapsed neid kätte ei saaks. Alkohol põhjustab juba väikses annuses lapsele ohtliku mürgistuse!

Lisaks tasub sääsetõrjevahendite kasutajatel silmas pidada, et telkima minnes pole mõistlik DEET toodet seal olevate sääskede kindlaks elimineerimiseks telki laiali pihustada, nii loob inimene omale ise gaasikambri ja saab kindlasti mürgistuse.

Sipelgamürgid ja suitsu tegemiseks kasutatavad sääsetõrjevahendid on aga valdavalt püretriinid (mõned sipelgamürgid sisaldavad lisaks ka organofosfaate) mis imenduvad samuti hästi seedetraktist, nahalt, limaskestadelt. Lapsed on sipelgamürki söönud ajal, mil nad on pandud äsjapügatud murule roomama, käputama ning kuhu on hiljaaegu tülikate sipelgate tõrjeks kuhjatud sipelgapulbrit. Mürgistus põhjustab tavaliselt tugevat peavalu ja iiveldust, laps on viril ja keeldub toidust. Organofosfaadimürgistus aga nõuab tavaliselt haiglaravi, eriti rasketel juhtudel ka antidootravi.