Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt

Üldinfo

Mürgistusteabekeskus

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin 16 662 on avatud ööpäevaringselt, välismaalt helistades +372 7943 794.

Infoliinile helistamine on anonüümne ning kõne kohaliku kõne hinnaga. Vastatakse kõikidele ägedate mürgistustega seonduvatele kõnedele. Teenindatakse nii elanikkonda, tervishoiutöötajaid kui ka operatiivteenistusi.

Mürgistusteabekeskuse infoliin on avatud alates 2008. aasta 6. oktoobrist. Alates 2010. aastast kuulub keskus Terviseameti koosseisu.

Eesti mürgistusteabekeskus teeb tihedat koostööd Põhjamaade Mürgistusteabekeskuste Assotsiatsiooni, Euroopa Kliiniliste Toksikoloogide ja Mürgistusteabekeskuste Assotsiatsiooni ning teiste maade mürgistusteabekeskustega.

Keskuses ei teostata analüüse ega ravita patsiente.

Mürgistusteabekeskus suunab edasi järgnevad päringud:

  • Üldine ravimiinfo (ravimite koos- ja kõrvatoimed) - nendes küsimustes palume pöörduda apteeki.
  • Loomade mürgistustega seonduvad küsimused - palume võtta ühendust oma piirkonna loomaarstiga, loomakliinikuga.
  • Mürgitute loomade hammustused, putukahammustused (nt sääsed, herilased, mesilased, puuk, koer jne) - neis küsimustes aitab perearst või lähim traumapunkt.
  • Toidumürgistused - ägeda toidumürgistuse korral võta ühendust kas oma perearsti või Lääne-Tallinna Keskhaigla Merimetsa Nakkuskeskusega tel 659 8507.
  • Allergia, üldine tervisenõustamine - palume pöörduda oma perearsti poole või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Visioon

Mürgistusteabekeskus on usaldusväärseim mürgistusteabe alane infoallikas nii tervishoiutöötajatele kui ka abi vajavatele inimestele.

Missioon

Mürgistusteabekeskuse missioon on mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ning mürgistusalase info kättesaadavuse edendamine.

Eesmärgid

  • omada värsket ja asjakohast mürgistusteabealast informatsiooni teavitamisülesande täitmiseks;
  • tagada mürgistusalase teabe edastamine ja kättesaadavus elanikkonnale ja meditsiinipersonalile;
  • pakkuda arstidele infot, mille põhjal nad saavad teha (ravi)otsuseid;
  • toimiva infoliini abil vähendada mürgistusjuhtumitest tingitud kiirabi väljakutsete arvu ja visiitide arvu erakorralise meditsiini osakondadesse.