Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt

Mürgistusalase teabe edastamine elanikkonnale ja meditsiinipersonalile Teenusstandard

Teenuse vajadus Mürgistusjuhtumitest tingitud kiirabi väljakutsete arvu ja visiitide arvu vähendamine erakorralise meditsiini osakondadesse. Mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ning mürgistusalase info kättesaadavuse edendamine. Sihtgrupp: elanikkond, eriti alla 3-aastaste laste vanemad, meditsiinipersonal (ka kiirabitöötajad, Häirekeskus), infoliinid, ametkond.

Kuidas töötab Mürgistusinfoliin Peale kontakti saamist väljastatakse esimesed tegevusjuhised ja info (võimaliku) mürgiallika kohta 2 esimese minuti jooksul. Helistada võib eesti-, vene-, inglise- ja soome keeles. Infoliin on avatud 24/7. Kõne on tavatariifiga ning anonüümne.

Millal pöörduda Mürgistusinfoliinile Infoliinilt saab kiiret ja asjakohast teavet ägeda mürgistuse puhuseks tegevuseks, nii esmaabi kui juhised edasiseks jälgimiseks järgmiste valdkondade korral:

kodukeemia; taimekaitsevahendid ja väetised; putuka- ja näriliste tõrjevahendid; kosmeetika ja loodustooted; ravimid, narkootilised ained; seened, taimed; mürgiste loomade hammustused; mürkgaasid; alkoholid.

Mürgistusinfoliinile 16662 helistamine on mõistlik isegi siis, kui peale kemikaali või tableti neelamist esialgu midagi ei juhtu või mürgi sattumine organismi pole kindel. Mõned kemikaalid ja ravimid hakkavad toimima pikema aja jooksul ja mõnikord on siis sümptomite tekkimisel juba liiga hilja tegutseda.

Põhiline info, mida palutakse helistajal edastada, et mürgistusinfoliin saaks paremini aidata Helistajal palutakse püüda kiiresti saada teada allaneelatud aine või toode ning võimalikult täpselt edastada infoliinil vastajale järgnev info (isegi, kui täpselt pole õnnestunud toodet tuvastada):

toote ja tootja nimi (kui on teada) toote tüüp (pulber, vedelik, tablett, gaas vms) toote koostis (pakendilt, kui on teada, kui on kirjas) kuidas mürk organismi sattus (suu, hingamisteede, naha kaudu) tõenäoline organismi sattunud aine kogus mürgistuse toimumise aeg kannatanu vanus, kehakaal, kasutatavad ravimid info juba antud esmaabist ja kannatanu seisund antud hetkel.

Peale nimetatud vajalikku infot saab helistaja esimesed juhised toimimiseks ning palutakse järgida täpselt infoliinilt antavaid juhiseid. NB! küsida kindlasti üle, kui midagi jäi arusaamatuks! Samuti palutakse jälgida kannatanut ning anda muutustest koheselt mürgistusinfo-liinile teada. NB! Lasteaias/koolis/hooldaja järelevalve all toimunud õnnetuse korral palutakse võtta helistajal ühendust lapsevanematega ning informeerida neid juhtunust ja mürgistusinfoliinilt saadud tegevusjuhistest. NB! Kui kannatanu on soovitatud viia ülevaatamiseks/  edasiseks terviseseisundi jälgimiseks haiglasse, palutakse kaasa võtta toote pakend!

Ettepanekute ja kaebuste esitamine Tagasisidet saab anda keskuse kodulehel www.16662.ee/tagasiside.html. Juhul, kui soovite oma tagasisidele vastust, on vajalik kirjutaja kontaktaadress/telefoninumber. Vastame argipäeviti 24h jooksul, milles kajastub keskuse juhtide hinnang sündmusele ja/või ettepanekule ning rakendatud meetmed.

Seotud õigusaktid

ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/clp_workshop_en.htm www.riigiteataja.ee/akt/13256120 eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do Terviseameti põhimäärus www.riigiteataja.ee/akt/13233888 “Self-assessment checklist for minimum and optimum standards” European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, märts 2001 (piiratud ligipääsuga www.eapcct.com ) Kemikaaliseaduse § 15  www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp; Biotsiidiseaduse § 46 www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele“ § 6 lg 8 www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp; Hädaolukorra lahendamise kava Massilise mürgistuse riskianalüüs www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kasulikku/Risk_murgistus.pdf „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“, Sotsiaalministeeriumi arengukava.

Partnerid

teised MTKd üle maailma, EAPCCT, NAPC Euroopa Komisjon Tervishoiuteenuse osutajad Kemikaali- ja kosmeetikatoodete tootjad ja edasimüüjad Ravimiamet Põllumajandusamet Kiirabiteenuse osutajad Maakondade tervisedendajad (sh Harju maakonna Tervisenõukogu ja Traumameeskond) Sotsiaalministeerium (sh SVH ja MNH ekspertkomisjon).

Teenusstandardit uuendame vastavalt vajadusele. Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parendada teenuse kvaliteeti.