Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt

Antidootide korraldus riigis

Riigieelarveliste antidootide korraldust reguleerib alates 04.07.2012 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus.

Antidootide hankeid ja haiglate varustatust korraldab Terviseameti Mürgistusteabekeskus.

Riigieelarveliste antidootide ostu- ja jaotuskorda reguleerib Terviseameti peadirektori käskkiri Riigi antidootide varu moodustamine (30.04.2019 nr 1.1-1/19/25) ja selle Lisa.

 

Antidoodikäsiraamat. Mürgistusteabekeskus, 2012