Esimese operatoori pilt
Mürgistusteabekeskuse logo

Infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.

Välisriigist helistades (+372 ) 7943 794 .

Teise operatoori pilt

Riigieelarveliste antidootide korraldust reguleerib alates 04.07.2012 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Antidootide hankeid ja haiglate varustatust korraldab Terviseameti Mürgistusteabekeskus.

Uudised 2012 realiseeruvast antidoodiprojektist (Mürgistusteabekeskuse hommikuseminar Eesti Haiglaapteekrite Seltsi Kevadkonverentsil Pühajärvel 10. märtsil 2012)

Riigieelarvelised antidoodid, kasutamise korraldus ja tegevused 2013 (Mürgistusteabekeskuse ettekanne Eesti Haiglaapteekrite Seltsi teabepäeval 8. novembril 2012)