Eeskujuliikumine

Lastekaitsepäeval, 1. juunil, ärgitab eeskujuliikumine ütlema ja näitama lastele, et me märkame üksteist ja hoolime üksteisest!

Kuidas aga tagada aastaringselt lapse jaoks ohutu kodune keskkond? Vaata ohutusnippe interaktiivsest kodust!

Eeskujuliikumine „Valge Õhupall“ koondab endas vastutustundlikke organisatsioone, kes väärtustavad teadlikult eeskujuks olemist ning panustavad turvalise ja tervisest hooliva elukeskkonna kujundamisesse. Liikumine sai alguse 2017.–2018. aastal kodanikualgatuse ning 35 ameti ja organisatsiooni poolt EV 100 raames tehtud väärtuspõhisest ühiskingitusest „Aga Mina“. Mürgistusteabekeskus eesotsas Mare Oderiga on eeskujuliikumise üks asutajaliige.

11. mail 2022 tähistati Tallinnas ministeeriumite ühishoones 5 tegutsemisaastat piduliku sündmusega „Märkan eeskuju". Sündmusel vahetati mõtteid koostööst ja eeskuju rollist, tunnustati märgatud eeskujusid ja tervitati uusi liikmeid. Koostöövõrgustiku uued liikmed andsid pidulikult lubaduse olla oma tegevusega eeskujuks. Uue juhtkonnaga Terviseamet andis oma lubaduse panustada tervema ja turvalisema tuleviku nimel.

Eeskujuliikumine tunnustas eeskujudena silmapaistnud kodanikke tiitliga „Eeskuju 2022". Eeskujuliikumise „Valge Õhupall" eestvedaja Tamo Vahemetsa sõnul on eeskujudel suur roll inimeste väärtusruumi kujundamisel – igal lendu lastud sõnal või tehtud teol on kellelegi mõju. Tiitliga pärjati tosinat aktiivset kodanikku. „Eeskuju 2022" on Mürgistusteabekeskuse õde-konsultant Ruth Kastanje. Ruthi südameasi on mürgistusjuhtumeid analüüsides leida efektiivseimaid sekkumismeetmeid mürgistuste ärahoidmiseks. Ta jagab mürgistusinfot nii koolitustel kui ka infoliinil 16662, nii Eesti elanikule kui ka kolleegidele erinevates haiglates. Lisaks on ta mitmete teadusartiklite autor.

eeskujuliikumine mtk