Koolitused

Tervishoiutöötaja koolitused
Elanikkonna koolitused
SA TÜK koolituskeskus või ZOOMi keskkond, kell 09:30 -16:30
26september

Mürgistusteabekeskuse koolitused

Keskus viib läbi erinevaid mürgistuste ennetuse ja ravi teemalisi koolitusi.  Keskuse spetsialistid osalevad koolitustel lektoritena. Koolitusi korraldavad, st registreerumisi saab teha läbi vastavate haiglate, kiirabipidajate, perekoolide jne.

Tutvu olemasolevate koolitustega meie koolituskalendris. 

Muudes mürgistuste ennetuse ja ravi teemades koolitusvajaduse olemasolul palun kirjuta e-posti aadressile info@16662.ee