Esmaspäevast algab mürgistusennetusnädal

K, 24/01/2024 - 08:34

Märtsi kolmas nädal on mürgistusennetusnädal, millega pööratakse tähelepanu enamlevinud mürgistusohtudele ja antakse soovitusi nende vältimiseks. Kõik mürgitused on ennetatavad ja ennetusnädala jooksul jagavad selleks soovitusi Mürgistusteabekeskuse spetsialistid.

„Mürgistusennetusnädalal keskendume mürgistustele, mida on aasta jooksul kõige enam juhtunud ning jagame nõu, kuidas mürgistusohte vältida. Fookuses on seentest ja ravimitest tingitud mürgistused ning alla 1-aastaste lastega juhtuvad mürgistusõnnetused,“ selgitas Terviseameti Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

2020. aastal tehti mürgistusinfoliinile umbes 4000 kõnet, mida oli umbes 1000 võrra rohkem kui aasta varem. Pöördumiste kasvu on tinginud teadlikkuse tõus mürgistusinfoliinist, aga ka mürgistusjuhtumite sagenemine. Eestis juhtub aastas umbes 6100 mürgistusõnnetust, kus kannatanu pöördub haiglasse. Osad neist juhtumitest ei vaja tegelikult haiglaravi, vaid piisab kodusest ravist mürgistusinfoliini 16662 spetsialisti nõuande järgi.

Jätkuvalt on kõige enam mürgistusõnnetusi seotud kuni kolmeaastaste lastega. Kasvanud on alla aasta vanuste lastega toimunud mürgituste arv. Üle 90% mürgistusõnnetustest juhtub kodudes.

Nädala teemad jagunevad järgmiselt:

  • teisipäev, 16. märts – alla 1-aastaste lastega juhtuvad mürgistused ja nende ennetamine
  • kolmapäev, 17. märts – seentest tingitud mürgistused ja neist hoidumine
  • neljapäev, 18. märts – ravimitest tingitud mürgistused ja nende vältimine

Eestis tegutseb ööpäevaringne mürgistusinfoliin 16662, kust saab alati abi küsida, kui mürgistus on juhtunud või kahtlustatakse selle toimumist. Telefoniliinile helistamine on anonüümne ja kohaliku kõne hinnaga (välisriigist helistades +372 794 3794).

„Mürgistusinfoliinile võib helistada mistahes mürgistusjuhtumi või selle kahtluse korral. Olgu see seotud kodukeemia, taimekaitsevahendite, väetiste, putuka- ja näriliste tõrjevahendite, kosmeetika, loodustoodete, ravimite, narkootiliste ainete, seente, taimede, marjade, mürgiste loomade hammustuste, mürkgaaside, alkoholi või reisidel tekkinud mürgistustega,“ julgustas Mare Oder.

Mürgistusteabekeskuse missioon on mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ning mürgistusalase info kättesaadavuse edendamine. Terviseameti Mürgistusteabekeskus on liitunud „Aga mina“ eeskujuliikumisega, mille tegevused toetavad tervislikuma ja turvalisema tuleviku kujundamist.

rohud