India tervishoiujuhid käisid Eestis õppimas meie riigi tervishoiukorraldusest

Avaldatud:

2.–3. novembril külastasid Eestit meie riigi tervishoiukorraldusest huvitunud tervishoiujuhid Indiast. Nad soovisid õppida Eesti tervishoiukorralduse ülesehitusest ja erinevate digilahenduste haldamisest, andmete ristkasutusest ning nutikate lahenduste tulemusena tekkivast kiiremast ja süsteemsemast andmevahetusest.

Visiidi esimesel päeval kohtuti Eesti e-tervise ja digiriigi juhtidega, külastati Terviseametit, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskust (TEHIK) ning Infosüsteemi Ametit (RIA). Kohtumiste käigus said tervishoiujuhid ettekujutuse Eesti kui digiriigi toimimisest ning arusaama sellest, kuidas e-teenuseid arendades saavad tavakodanikud mugavamalt ligi erinevatele teenustele ning jääb ära vajadus käia paberdokumendid käes erinevate asutuste vahel asju ajamas.

Terviseametis said külalised ülevaate tervishoiusüsteemi korraldusest ja selle haldamisest tervishoiu kvaliteedi ja ohutuse tagamisel. Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder tutvustas mürgistusinfo kogumise ja -jagamise tehnilisi lahendusi, sealhulgas sel aastal valminud uut andmekogu platvormi, mis on oma tehnoloogialt maailmas ainulaadne. Lisaks said külalised ettekujutuse sellest, kuidas tekib TEHIKu abil loodud IT-lahendustega nii Tervisekassa andmetest kui ka infoliinil 16662 nõustatavate mürgistuskõnede analüüsi põhjal võimalus saada põhjalik ülevaade Eesti sagedasematest mürgistusõnnetustest. Tutvuti ka mürgistusteabekeskuse muude infotehnoloogiliste töövahenditega, mis kõik oma olemuselt teenivad ühte eesmärki – vähendada mürgistusjuhtumeid tänu paremini informeeritud ja koolitatud elanikkonnale. Juhtumite analüüsile tuginedes saab mürgistusteabekeskus tõhustada oma panust mürgistuste märkamisoskuse parandamisel ning juhtunud õnnetuste korral kiireks ja asjatundlikuks nõustamiseks.

Visiidi teisel päeval külastati Eesti tervishoiuasutusi. Kohtumisel Pärnu Haigla juhtkonnaga õpiti haigla infosüsteemi HEDA (Health Data) kasutamise kogemusest. Kahepäevase õppereisi lõpetas kohtumine haiglate infosüsteemide arendaja GenNet Laboratoriese meeskonnaga.

 

Mürgistusteabekeskus