Mürgistusteabekeskusest

Infoliinil 16662 töötavad mürgistusvaldkonna eriväljaõppega õed ja arstid, kes oskavad mürgistuse puhul anda nõu ja leida kiiresti sobivaima tegutsemisskeemi.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin 16662 on avatud ööpäev läbi. Välismaalt helistamiseks on number (+372 ) 794 3794.

Kõik infoliinile tehtud kõned salvestatakse. Infoliinile 16662 helistamine on anonüümne ja kohaliku kõne hinnaga. Infoliinile helistamise kõne on eritasuta, küll aga küsivad teenuse eest tasu sideoperaatorid. Tasu sõltub operaatorist ja on lauatelefonile helistamise hinnaga (al 01.01.2024):

 • Tele2 - mobiiltelefonilt 0,23 €/min KM-ga.
 • Telia - kõneteenusnumbritele helistamisel kehtib fikseeritud tasu (tavahind):
  • Mobiiltelefonilt: 0,2316 €/minut KM-ga.
  • Lauatelefonilt: kõnealustustasu (KAT) 0,0317 €/kord + 0,0226 €/minut KM-ga.
 • Elisa - mobiiltelefonilt 0,31 €/min KM-ga.

Vastatakse kõikidele ägedate mürgistustega seonduvatele kõnedele; teenindatakse nii elanikkonda, tervishoiutöötajaid kui ka operatiivteenistusi. Keskuses ei teostata analüüse ega ravita patsiente.

Mürgistusteabekeskus suunab edasi järgnevad päringud:

 • Üldine ravimiinfo (ravimite koos- ja kõrvatoimed) - nendes küsimustes palume pöörduda apteeki.
 • Loomade mürgistustega seonduvad küsimused - palume võtta ühendust oma piirkonna loomaarstiga, loomakliinikuga.
 • Mürgitute loomade hammustused, putukahammustused (nt sääsed, herilased, mesilased, puuk, koer jne) - neis küsimustes aitab perearst või lähim traumapunkt.
 • Toidumürgistused - ägeda toidumürgistuse korral võta ühendust kas oma perearsti või Lääne-Tallinna Keskhaigla Merimetsa Nakkuskeskusega tel 659 8507.
 • Allergia, üldine tervisenõustamine - palume pöörduda oma perearsti poole või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Visioon: Mürgistusteabekeskus on usaldusväärseim mürgistusteabe alane infoallikas nii tervishoiutöötajatele kui ka abi vajavatele inimestele.
Missioon: Mürgistusteabekeskuse missioon on mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ning mürgistusalase info kättesaadavuse edendamine.
Eesmärgid:

 • Omada värsket ja asjakohast mürgistusteabealast infot teavitamisülesande täitmiseks.
 • Tagada mürgistusalase teabe edastamine ja kättesaadavus elanikkonnale ja meditsiinipersonalile.
 • Pakkuda arstidele infot, mille põhjal nad saavad teha (ravi)otsuseid.
 • Toimiva infoliini abil vähendada mürgistusjuhtumitest tingitud kiirabi väljakutsete arvu ja visiitide arvu erakorralise meditsiini osakondadesse.
   

Mürgistusteabekeskus lähtub oma tegevuses ja kommunikatsioonis põhiväärtustest, mis aitavad vähendada mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumisi, tervisekahjustusi ja suremust. Meie põhiväärtused on

 • tuntus, kättesaadavus ja reageerimise kiirus,
 • professionaalsus ja rahvusvahelisus,
 • põhjalikkus ja delikaatsus;
 • usaldusväärsus ja abivajaja kesksus;
 • tolerantsus ning sõltumatus.

Mürgistusteabekeskuse infoliin on avatud alates 2008. aasta 6. oktoobrist. Alates 2010. aastast kuulub keskus Terviseameti koosseisu.

Eesti mürgistusteabekeskus teeb tihedat koostööd Põhjamaade Mürgistusteabekeskuste Ühingu, Euroopa Kliiniliste Toksikoloogide ja Mürgistusteabekeskuste Ühinguga ning teiste maade mürgistusteabekeskustega. Alates 2022. aastast osaleb Eesti Mürgistusteabekeskus mentorina rahvusvahelises riiklike mürgistusteabekeskuste arendamisega tegelevas WHO koostööprojektis. 2023. a valmisid olulised dokumendid mürgistusteabekeskuste vajadusest, ehitusest, rollidest ja riigile tekkivast kasust. Materjalides olev teave on kasutamiseks ja levitamiseks nii tervishoiu- kui ka keskkonnavaldkonna otsustajate seas.

WHO koostööprojektis valminud dokumendid: