Mürgistusteabekeskusest

Infoliinil ☎️ 16662 töötavad pikaajalise erakorralise meditsiini kogemusega õed ja arstid, kes oskavad mürgistuse puhul leida kiiresti kõige sobivama tegutsemisskeemi.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin ☎️ 16662 on avatud ööpäevaringselt, välismaalt helistades +372 794 3794Kõik infoliinile 16662 tehtud kõned salvestatakse.

Infoliinile 16662 helistamine on anonüümne ja kohaliku kõne hinnaga:

 • Tele2 - mobiiltelefonilt 0,23 €/min KM-ga.
 • Telia - kõneteenusnumbritele helistamisel kehtib fikseeritud tasu (tavahind):
  • Mobiiltelefonilt 0,2278 €/minut KM-ga.
  • Lauatelefonilt: kõnealustustasu (KAT) 0,0312 €/kord + 0,0222 €/minut KM-ga.
 • Elisa - mobiiltelefonilt  0,30 €/min KM-ga.

Vastatakse kõikidele ägedate mürgistustega seonduvatele kõnedele. Teenindatakse nii elanikkonda, tervishoiutöötajaid kui ka operatiivteenistusi.
 

Mürgistusteabekeskus suunab edasi järgnevad päringud:

 • Üldine ravimiinfo (ravimite koos- ja kõrvatoimed) - nendes küsimustes palume pöörduda apteeki.
 • Loomade mürgistustega seonduvad küsimused - palume võtta ühendust oma piirkonna loomaarstiga, loomakliinikuga.
 • Mürgitute loomade hammustused, putukahammustused (nt sääsed, herilased, mesilased, puuk, koer jne) - neis küsimustes aitab perearst või lähim traumapunkt.
 • Toidumürgistused - ägeda toidumürgistuse korral võta ühendust kas oma perearsti või Lääne-Tallinna Keskhaigla Merimetsa Nakkuskeskusega tel 659 8507.
 • Allergia, üldine tervisenõustamine - palume pöörduda oma perearsti poole või helistada perearsti nõuandetelefonile ☎️ 1220.

Visioon

Mürgistusteabekeskus on usaldusväärseim mürgistusteabe alane infoallikas nii tervishoiutöötajatele kui ka abi vajavatele inimestele.
 

Missioon

Mürgistusteabekeskuse missioon on mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ning mürgistusalase info kättesaadavuse edendamine.
 

Eesmärgid

 • Omada värsket ja asjakohast mürgistusteabealast informatsiooni teavitamisülesande täitmiseks.
 • Tagada mürgistusalase teabe edastamine ja kättesaadavus elanikkonnale ja meditsiinipersonalile.
 • Pakkuda arstidele infot, mille põhjal nad saavad teha (ravi)otsuseid.
 • Toimiva infoliini abil vähendada mürgistusjuhtumitest tingitud kiirabi väljakutsete arvu ja visiitide arvu erakorralise meditsiini osakondadesse.
   

Mürgistusteabekeskus lähtub on tegevuses ja kommunikatsioonis põhiväärtustest, mis aitavad vähendada mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumisi, tervisekahjustusi ja suremust:

 • tuntus, kättesaadavus ja reageerimise kiirus
 • professionaalsus, rahvusvahelisus
 • põhjalikkus
 • delikaatsus
 • usaldusväärsus ja abivajaja kesksus
 • tolerantsus
 • sõltumatus
   

Mürgistusteabekeskuse infoliin on avatud alates 2008. aasta 6. oktoobrist. Alates 2010. aastast kuulub keskus terviseameti koosseisu.

Eesti mürgistusteabekeskus teeb tihedat koostööd Põhjamaade Mürgistusteabekeskuste Ühingu, Euroopa Kliiniliste Toksikoloogide ja Mürgistusteabekeskuste Ühinguga ning teiste maade mürgistusteabekeskustega.

Keskuses ei teostata analüüse ega ravita patsiente.