Eesti esimene kliinilise toksikoloogiaga seotud väitekiri kaitstakse mürgistusteabekeskuse kliinilise konsultandi poolt.

Avaldatud:

Reedel, 8. novembril 2013 kell 14.00 kaitseb Raido Paasma Linkbergi nim. auditooriumis (Puusepa 8) filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja "Clinical study of methanol poisoning: handling large outbreaks, treatment with antidotes, and long-term outcomes" ("Metanoolimürgistuste kliiniline uuring: massiliste mürgistuste käsitlemine, ravi antidootidega ja pikaaegne prognoos").

Kaitsmisele tulev väitekiri selgitab metanoolimürgistuse kulgu, ravi ning kannatanu edasise terviseprognoosi tegureid. Ühtlasi on Raido Paasma poolt läbiviidud Pärnu metanoolist tingitud suuõnnetuse ohvrite uuring maailmas üks väheseid, mis on sellel teemal publitseeritud. Ehkki metanoolimürgistused on üle maailma pidevalt erinevates riikides juhtuvad suurõnnetused, pole teadaolevalt pikema aegsete ravi- ja tervisetulemuste hindamiseks järeluuringuid seni läbi viidud.

Metanoolimürgistused esinevad Eestis üksikjuhtumitena aastaringselt, viimased suuremad õnnetused leidsid aset 2001. aastal Pärnus, 2006. aastal Loksal ning 2011. aasta kevadel Lõuna-Eestis. Samuti on metanoolimürgistus suurõnnetuse ohuna kirjeldatud riigi hädaolukordade riskianalüüsis. Toksilistest alkoholidest tingitud mürgistuste korral kasutatava antidootide kättesaadavust, haiglatevahelist jaotust ja tervishoiuteenuse osutajate poolset kasutamist koordineerib mürgistusteabekeskus. Samuti osaleb keskus mürgistustest tingitud  suurõnnetuse lahendamisel vastavalt massilisest mürgistusest põhjustatud hädaolukorra lahendamise plaanile, nõustades  ööpäevaringselt hädaolukorra lahendamisel osalevat meditsiinipersonali ja vajadusel elanikkonda.

Mürgistusteabekeskuse eesmärgiks on haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ägedate mürgistusjuhtumite tõttu. Lisaks ööpäevaringsele mürgistusjuhtumite nõustamisele telefonil 16662 viiakse keskuse töötajate poolt läbi ka erinevaid koolitusi. Tervishoiutöötajate koolitused puudutavad erinevate mürgistusjuhtumite ravitaktikat, elanikkonnale tutvustatakse erinevate mürkide olemust, mürgistusjuhtumite ennetustegevust ja mürgistusjuhtudega seotud esmaabi.