Mare Oder valiti Harjumaa tublimaks terviseedendajaks

Avaldatud:

Mürgistusteabekeskuse õde-konsultant Mare Oder pälvis täna Estonia Talveaias toimunud maakondlike terviseedendajate tunnustusüritusel tunnustuse kui Harjumaa tublim terviseedendaja.  

Harju maavalitsuse kaaskirjas on põhjendatud Mare Oderi valikut järgmiselt: Mare on üks mürgistusteabekeskuse loojatest, mis on tegutsenud juba 6 aastat. Mürgistuste ennetus ja infoliini tutvustamine on olnud tema südame töö.

Mare on käinud tutvustamas infoliini maakondade/valdade perepäevadel, ohutuspäevadel, koolides, lasteaedades. Keskuse poolt on koostanud prinditavad infolehed lastevanematele, koolidele ja ka vanavanematele, kuidas ja mida märgata mürgistuste ärahoidmiseks. Mare on käinud koolitamas meedikuid, kuidas käituda mürgistuste puhul ja kuhu helistada info saamiseks.

Mare tubli töö tulemusel on kõnede arv infoliinile 16662 iga aastaga kasvanud. See näitab, et inimesed teavad ja julgevad helistada ning nõu küsida.

Lisaks kuulub Mare Harjumaa traumameeskonda, mis on moodustatud Eesti Haigekassa ja Eesti Tervisedenduse Ühingu projekti „Kodu- ja vabaaja vigastuste vältimine Harju maakonnas“ raames. Ta osaleb muuhulgas väikelaste vanematele mõeldud vigastuse vältimise teemaliste infoseminaride läbiviimises.

Maakondade maavalitused valivad igal aastal välja ühe tunnustuse saava inimese, kes esitatakse tunnustamiseks Sotsiaalministeeriumile. Lisaks maavalitsuste või kohalike omavalitsuste juures töötavatele spetsialistidele võib tunnustuse saamiseks esitada ka inimesi, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäeva töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.