Mürgistusinfoliin 16662 alustab kuuendat tegevusaastat

Avaldatud:

Viis aastat tagasi 6.oktoobril 2008 avati Eestis mürgistusinfoliin 16662, et alustada tööd abivajajate nõustamisega mürgistusõnnetuste puhul.  Infoliin oli esialgu avatud vaid tööpäeviti kella 8-17-ni. Kõnedele vastamise aega hakati vastavalt võimalustele pikendama ja alates detsembrist 2012 on mürgistuse infoliin 16662 avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel.

Peamiseks mürgistusõnnetuste  põhjustajaks Eestis on kemikaalid, teisele kohale jäävad ravimimürgistused. Üle poolte kõnedest puudutavad mürgistusi lastel, seejuures pea pooled kõnedest kuni 3-aastaste lastega juhtunud õnnetusi. 75-80% kõnedest saabub mürgitusliinile elanikkonnalt, 20-25% haiglatest ja kiirabi spetsialistidelt.

Viie aasta jooksul on vastatud ligi 5000 kõnele. Kõnede arv on vastavalt inimeste informeerituse kasvule aasta-aastalt suurenenud. Mürgistusinfoliini 16662 number on saanud üldsusele tuttavamaks tänu heale koostööle nii meediaväljaannetega kui paikkondlike tervisedendajate võrgustike ja tervishoiuteenuse osutajatega. Mürgistusteabekeskuse spetsialistid on infoliini tutvustanud tuhandetele lastele ja täiskasvanutele läbi mürgistusennetuskoolituste, väljatöötatud trükiste ja õppematerjalide levitamise. Samuti on koolitatud mürgistuskannatanutega toimetulekuks erinevaid tervishoiutöötajaid nii kiirabijaamades kui haiglates.

Infoliini tegevusaja jooksul on vastavalt Eesti Kohtuarstliku Instituudi statistikale vähenenud mürgistussurmade arv ning vastavalt Terviseameti statistikale vähenenud mürgistusjuhtumitest tingitud kiirabi väljakutsete arv.

Eesti mürgistusteabekeskuse kogemust on hinnatud Euroopa kõrval kõrgelt ka Balkanil ning Venemaal, kus keskuse spetsialistid on jaganud oma kogemusi nii keskuse käivitamisest kui ennetustööst ning spetsiifilisest diagnostika- ja raviküsimustest kliinilise toksikoloogia valdkonnas.

Telefoniliinile 16662 helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga. Keskuses töötavad pikaajalise töökogemusega ja kliinilise toksikoloogia erikoolituse läbinud õed ja arstid, kõnedele vastatakse nii eesti- kui ka vene keeles. Mürgistusteabekeskuse eesmärgiks on haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ägedate mürgistusjuhtumite tõttu.