Uudised

11.11 annab kuupäevana võimaluse korrata sõna „üksteist“ ja ärgitab mõtlema üksteisele – olemasolule, toimetulemisele, toetamisele.

Avaldatud: Loe rohkem

2.–3. novembril külastasid Eestit meie riigi tervishoiukorraldusest huvitunud tervishoiujuhid Indiast.

Avaldatud: Loe rohkem

Septembrikuu viimast nädalat ilmestas infoliinil 16662 jätkuvate seenemürgistuskõnede ja seenemürgistuste ennetuskampaania kõrval viimaste aastakümnete suurim kriisiõppus CREVEX2023. 28.–29.

Avaldatud: Loe rohkem

Mürgistusinfoliinile 16662 on sel aastal tehtud juba üle 120 seenemürgistusega seotud kõne.

Avaldatud: Loe rohkem

Aasta jooksul juhtub Eestis pisut üle 3000 haiglaravi vajava mürgistuse ja 4000 juhtumit, kui nõu saamiseks helistatakse mürgistusinfoliinile 16662. Viimasel kahel aastal on Eestis sagenenud mürgistusõnnetused alla üheaastaste lastega.

Avaldatud: Loe rohkem

Tallinnas Suur-Sõjamäe jäätmejaamas toimunud põleng on 25. mai hommikuse seisuga kustutatud. Päästeameti andmetel ei ole õhus tuvastatud ohtlikke kemikaaliühendeid.

Avaldatud: Loe rohkem

2023. aasta märtsis said Mürgistusteabekeskuse kliiniliste konsultantide read täiendust. Saame tuttavaks: sisehaiguste ja kliinilise farmakoloogia arst-resident Raul Kokassaar.

Avaldatud: Loe rohkem

WHO projektis 'WHO Europe – development of policy brief on poison centres' arenenud koostöö tulemusel kuulub Eesti MTK juht Mare Oder rahvusvahelisse mentorite gruppi, kes toetab Albaania, Armeenia, Moldova, Montenegro, Ukraina ja Usbekistani kolleege nende riikides mürgistusteabekeskuste loomise

Avaldatud: Loe rohkem