Uudised

Aasta jooksul juhtub Eestis pisut üle 3000 haiglaravi vajava mürgistuse ja 4000 juhtumit, kui nõu saamiseks helistatakse mürgistusinfoliinile 16662. Viimasel kahel aastal on Eestis sagenenud mürgistusõnnetused alla üheaastaste lastega.

Avaldatud: Loe rohkem

Tallinnas Suur-Sõjamäe jäätmejaamas toimunud põleng on 25. mai hommikuse seisuga kustutatud. Päästeameti andmetel ei ole õhus tuvastatud ohtlikke kemikaaliühendeid.

Avaldatud: Loe rohkem

2023. aasta märtsis said Mürgistusteabekeskuse kliiniliste konsultantide read täiendust. Saame tuttavaks: sisehaiguste ja kliinilise farmakoloogia arst-resident Raul Kokassaar.

Avaldatud: Loe rohkem

WHO projektis 'WHO Europe – development of policy brief on poison centres' arenenud koostöö tulemusel kuulub Eesti MTK juht Mare Oder rahvusvahelisse mentorite gruppi, kes toetab Albaania, Armeenia, Moldova, Montenegro, Ukraina ja Usbekistani kolleege nende riikides mürgistusteabekeskuste loomise

Avaldatud: Loe rohkem

Rääkisime päästeringi lastega mürgistusohtude märkamisest ja õnnetustest hoidumisest. Kasutasime selleks loodud õppevahendit – AgaMina põrandamängu.

Avaldatud: Loe rohkem

Seoses kõnekeskuse tehnilise uuendamisega võib teisipäeval, 17. jaanuaril, tulla ette häireid meie infoliinil 16662. Vabandame ja anname endast parima, et mured saaksid lahendatud!

Avaldatud: Loe rohkem

Äreval ajal on paljud meist väga mõistlikult varunud kriisivarusid: toitu, ravimeid, kemikaale, patareisid jm.

Avaldatud: Loe rohkem

6. oktoobril 2008. aastal avati Eestis mürgistusinfoliin 16662, et nõustada abivajajaid mürgistusõnnetuste korral. Esialgu oli infoliin avatud vaid tööpäeviti, ent juba aastaid on võimalik mürgistusinfot saada E–P ööpäev läbi.

Avaldatud: Loe rohkem