Kui hästi üldse inimesed teavad numbrit 16662? Millal peaks valima 16662 ja millal 112? Millist nõu 16662 jagab?

Mürgistusinfoliinile võib helistada mistahes ägedas faasis oleva mürgistusjuhtumi või selle kahtluse korral (nt kodukeemia; taimekaitsevahendid ja väetised; putuka- ja näriliste tõrjevahendid; kosmeetika ja loodustooted; ravimid, narkootilised ained; seened, taimed, marjad; mürgiste loomade hammustused; mürkgaasid; alkoholid). Juhul, kui selgub, et vajalikku nõu (näit. toidumürgistused) ei saa meilt, oskame helistaja ka edasi suunata.

Terviseameti mürgistusinfoliinile ☎️ 16662 võimalik helistada ööpäevaringselt ja seda kõikidel nädalapäevadel.

Kui aga kannatanul esinevad teadvushäired, ei hinga, siis tasub koheselt kutsuda kiirabi, helistada ☎️ 112!

Kuna majanduskriisi algus sattus mürgistusinfoliini avamise ajale, siis ei eelnenud liini avamisele meediakampaaniat. Seega ei ole infoliini tuntus kindlasti piisav ja pole jõudnud iga inimeseni. Küll aga on tänaseks mitmed omavalitsused mürgistusinfoliini numbrit kajastanud valla/maakonna väljaannetes, trükistes ning tihedam koostöö on toimunud maakondade tervisedendajatega. Samuti oleme ka ise tänaseks palju tegelenud elanikkonna ning meditsiinipersonali koolitamisega läbi teabepäevade. Samuti on sageli meie number saadud sõbranna/sõbra või perearsti käest, ka noorte emade foorumites on liikmed teadlikud meile helistamise võimalusest. Seetõttu teab vähemalt üks osa elanikkonnast meie numbrit.