Metanool

  • Metanool on ise suhteliselt ohutu aine, kuid selle metaboliidid, eriti formiaadid, on inimorganismile (ahvlaste organismidele üldisemalt) eriti toksilised ained.
  • Metanool imendub hästi ja kiiresti nii suukaudselt, sissehingatuna, kui ka nahalt.
metanool

Joove tekib aeglasemalt (võrreldes etanooliga), ent ka selle lagundamine inimkehas on aeglane. Formiaatide poolt põhjustatud häire toimel hakkab organismi pH langema ligikaudu 6 tunni möödudes (alates metanooli sattumisest organismi).

Inimesed panevad esmalt tähele erinevaid nägemise häireid, mis võivad viia ka jäävalt pimeduse tekkeni.

Metanoolimürgistuse raviks kasutatakse lisaks sümptomite põhisele ravile ka vastumürke, millest kõige kättesaadavam on etanool. Etanool on küll ka odavaim, kuid tema kasutamine on keerulisem, vajab rohkem jälgimist ning on ka suurem risk kõrvaltoimete tekkeks. Ent riskigrupi inimestele (lastel vanuses alla 12 eluaastat ning patsientidel, kes tarvitavad disulfiraami ja/või põevad pankreatiiti) kasutatakse haiglates metanoolimürgistuse raviks fomepisooli.

Kuidas metanoolimürgistused juhtuvad?

  • kogemata segamini aetud pudelist või klaasist juuakse paar lonksu metanooli sisaldavat ainet;
  • tahtlikult juuakse mõnda metanooli sisaldavat kodukemikaali;
  • viirusperioodil on justkui des.ainena nahale määritud või pihustatud mõnda muuks otstarbeks toodetud kemikaali, mis sisaldab tegelikult ohtlikus koguses metanooli.

Mida teha, kui kahtlustad metanooli või mistahes muu ohtliku vedeliku tarbimist?

  • püüa selgitada juhtunut;
  • kahtlast alkoholi tarbinud inimeste arvu;
  • tekkinud tervisekaebusi ning helista 16662 riski hindamiseks ja täpsemate juhiste teada saamiseks;
  • teadvushäirega kannatanul taga vähemalt püsiv külili asend ja kutsu kiirabi 112!

Metanooli mürgistuse ennetamiseks ära tarbi kahtlase päritoluga, suvalisse pudelisse valatud jooki! Seda ka siis, kui seda pakub tuttav inimene!