Miks on infoliinile helistamine anonüümne? Milliseid andmeid küsitakse?

Tõesti, infoliin 16662 teenindab kõiki infoliinile mürgistusküsimusega helistajaid ega küsi kannatanu ega helistaja nime, kodust aadressi. Eelkõige seetõttu, et abi küsija ei jätaks helistamata, kuna kardab tekkinud olukorra mingil moel avalikuks tulemist ning seetõttu võib hädasolija terviseseisund halveneda või inimene jääda üldse ilma abita. Infoliini kõnekeksus salvestab vaid õnnetuse kirjelduse, juba antud esmaabi, infoliini eksperdi poolt antud tegevusjuhised ja muu nõu ning statistiliste eesmärkidel kogutavat infot.

Statistika kogumise eesmärgil küsitakse üksnes kannatanu vanust (lapsel kuni 3.eluaasta lõpuni ka vanust täisaastates ja kuudes), sugu ja helistamise piirkonda maakonna/linna täpsusega. Mürgistuse raskusastme hindamisel ja ravi soovitustel on vajalik teada ka patsiendi kehakaalu.

Infoliini töötajad ei halvusta õnnetusse sattunut ja rakendavad kogu teadmise olukorra lahendamiseks, vajaliku esmaabi, jälgimise ja ravivõtete selgitamiseks. Siiski annab vajaduse korral infoliini ekspert korralduse sõita haiglasse või kutsuda kiirabi.