Katinoonid

Viimastel kümnenditel on lisandunud mitmeid uusi sünteetilisi narkootikume, mis omavad korraga mitme grupi toimeid olles, näiteks korraga nii stimuleeriva- kui hallutsinogeense toimega.

Selliste ainete hulka kuuluvad näiteks sünteetilised katinoonid ja sünteetilised kannabinoidretseptori agonistid. Need ained moodustavad väga mitmekesiste omadustega grupi. Lisaks omavad sageli kõrvaltoimeid, mida nende vanematel analoogidel ei esine, kutsudes üledoosi korral tarvitajatel esile veresoonkonna trombe ja aheneminst. Sellised seisundid võivad avalduda insuldi või südamelihase infarktina või tekitada krampe, psühhoosi ja paranoilisi luulusid.

Pane tähele!

Samuti esineb olukordi, kus ecstasy nime all müüakse mitut erinevat ainet või erinevaid uusi stimulante. Pettus ilmneb vahel alles siis, kui tarvitaja pöördub sellise "ecstasy" kasutamise järel halva enesetundega haiglasse ning analüüsi vastustes "ecstasy" jälgi polegi ja ei selgu ka muul moel, mis ainet tegelikult tarbiti.

Peab meeles pidama, et narkootikumide puhul ravimiuuringuid läbi ei viida ja uue aine testimine toimub tänaval tarbija peal.