Mürgistusennetusnädal

2019

Terviseamet: 18.-24. märtsil tähistatakse mürgistusennetuse nädalat

Tähistatakse rahvusvahelist mürgistusennetuse nädalat, mille fookuses on seekord aktiivsöe õige kasutamine ning  äädika ja patareide ohutus.

„Nädala eesmärgiks on teavitada inimesi igapäevastest mürgistusohtudest ning anda soovitusi, kuidas neid vältida.  Seekord keskendume kolmele teemale, mille puhul näeme, et vaja on inimesi pisut juurde harida,“ ütles terviseameti mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder. „Kindlasti soovime ka meenutada, et meil tegutseb ööpäevaringne infoliin 16662, kust saab alati abi küsida, kui  kahtlustatakse mürgistusjuhtumi.“  

Mare Oderi sõnul võib mürgistusinfoliinile 16662 helistada mistahes ägedas faasis oleva mürgistusjuhtumi või selle kahtluse korral. Mürgistuste allikaks võib olla nii kodukeemia, taimekaitsevahendid ja väetised, putuka- ja näriliste tõrjevahendid, kosmeetika ja loodustooted, ravimid, narkootilised ained, seened, taimed, marjad, mürgiste loomade hammustused, mürkgaasid, alkohol või reisidel tekkinud mürgistused.

Ligikaudu 90 protsenti mürgistustest juhtub kodus. Parimateks ennetusmeetmeteks kaitse on nii laste varajane harimine kui kemikaalide ja ravimite paigutamine lukustatavatesse kappidesse. Sellised tegevused on ühtviisi olulised nii lastega peredes kui ka eakate inimeste kodudes.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin 16662 on  avatud ööpäevaringsel kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele. Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga (välisriigist helistades +372 794 3794).

Mürgistusteabekeskuse missioon on mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ning mürgistusalase info kättesaadavuse edendamine.

 

Mürgistusennetuse nädal: aktiivsüsi mõjub vaid õigetes kogustes

Aktiivsüsi on küll olemas pea igas koduapteegis, kuid mitte sellises koguses, mis aitaks mürgistuse korral.

„Aktiivsüsi on reeglina olemas igas kodus, sest teatakse, et see aitab kõhuhädade ja mürgistuste vastu, kuid inimesed peavad piisavaks koguseks paari tabletti. Tegelikult tuleks lapsevanematel mürgistusjuhtude tarvis kodus hoida aktiivsöe tablette arvestusega, et  10 kilo kaaluva lapse korral on õigeks annuseks 40 tabletti ehk 10 g,“ selgitas Mare Oder, terviseameti mürgistusteabekeskuse juht.

Mürgistuste korral on aktiivsöe ülesandeks siduda suukaudselt manustatud mürgiseid aineid ja takistada nende imendumist. Siiski tuleb silmas pidada, et ehkki aktiivsüsi aitab paljude mürgistuste puhul, ei mõju ta absoluutselt kõikide mürgistuste korral. Lisaks tuleb arvestada, et aktiivsüsi nagu iga teinegi ravim, omab kõrvaltoimeid ning kasutamiseks on ka vastunäidustused.  Seega on aktiivsöe neelamine alati väga hästi kalkuleeritud tegevus ning seda ei tohiks teha ilma olulise vajaduseta, sh mittemürgiste ainete neelamisel või igaks juhuks. Ent olukordades, kus aktiivsüsi on vajalik, tuleb seda manustada võimalikult kiiresti, soovitatavalt esimese 30 minuti kuni 1 tunni jooksul aktiivsöega seonduva mürgi neelamisest.

„Kahjuks on sagedased juhtumid, kus lapsed on saanud kätte vanemate või vanavanemate ravimid ja need sisse võtnud. Sellisel juhul piisaks esmaaabiks aktiivsöe andmisest, kui reeglina on kodus vaid mõni tablett ja nii tulebki pöörduda hoopis kiirabisse. Meil on olnud ka juhuseid, kus väike patisent tuli Saaremaalt  kiirkorras mandrile tuua. Piisav kogus aktiivsütt ravimikapis aitaks seda kõike vältida,“ ütles Oder.

Aktiivsöe tablettide orienteeruvad kogused:

  • Apteekides on müügil peamiselt 250 mg-sed aktiivsöe tabletid, mis tuleb purustada.
  • Täiskasvanu annus on orienteeruvalt 50 g = 200 tabletti 10-kilose lapse annus on 10 g = 40 tabletti

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin 16662 on  avatud ööpäevaringsel kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele. Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga (välisriigist helistades +372 794 3794).

 

Mürgistusennetuse nädal: Eestis on viimastel aastatel äädikamürgistuse saanud ligi 300 inimest, igal aastal lisandub ligi 30 juhtu

Mürgistusteabe infoliinile 16662 saabub aastas kümneid äädikamürgistusi puudutavaid kõnesid seoses tervisekaebustega äädika aurude sisse hingamisest, valesti lahjendamisest, valesse pudelisse valamisest, ekslikust joomisest või ka veekeedu- või kohvimasinatega katlakivi eemaldamise ajal tehtud joogi joomisest.

«Näiteks seente sissetegemise ajal pannakse klaas äädikaga lauale, kuid aetakse siis muu joogiga segamini ja võetakse kogemata lonks,» ütles Mare Oder, terviseameti mürgistusteabekeskuse juht. Samas ei juhtu seda Oderi kinnitusel ainult sügisel, vaid ka jõulude ja jaanide ajal, kui on suuremad söögitegemised.

Äädika joomine on põhjustanud tõsiseid söövitusi nii lastel kui ka täiskasvanutel. „Meie andmebaasis on info ligi 300 taolise juhtumi kohta,“ ütles Oder.

Äädika kogemata joomise puhul peab esmalt suu loputama ja siis alustama väikeste lonksudega klaasi vee joomist. Kui suus on põletusest laike (eredamad või kahvatumad laigud suus), tasub minna haiglasse ja lasta arstidel end üle vaadata.

Samuti tuleb lähema kolme tunni jooksul jälgida, kas kannatanu saab neelata ning jälgida süljevoolust (suureneb söövituskahjustuste korral). Kaasneda võib mao- ja rinnakutagune valu.

Äädika kasutamisest tulenevaid õnnetusi saab kõige tulemuslikumalt ennetada, kui inimesed soetavad üksnes turvakorgiga varustatud äädikapudeleid. Lisaks on oluline, et pudeleid hoitakse sarnaselt teiste kodus kasutatavate kemikaalidega vähemalt 1,5m kõrgusel olevates lukustatud kappides. Kindlasti on oluline kasutusele võtta ka erinevad hoiatusmeetmed (erimärgistus, hoiatused masinatel vm), kui kodumasinate katlakivi eemaldamiseks, koristamisel kasutatakse söövitavaid kemikaale, sh äädikat.

Lisaks on Maaeluministeerium koostöös Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, jaekaubandusega tegelevate ettevõtete ja tootjatega välja töötanud 30% äädikhappe pakendi märgistuse hea tava juhendi, mida tootjad peaksid järgima, et maandada võimalikke riske toodete ohutuks kasutamiseks. Rohkem infot hea tava juhendi kohta leiab maablogist.

Laste puhul ei piisa sageli õnnetuse ärahoidmiseks üksnes pudelite silme alt ära panemisest, kuna uus ja huvitav pakub tõenäoliselt ka huvi. Kindlasti on vajalik järeltulijatele ka lihtsas keeles selgitada äädikapudelist tulenevaid ohte, vajadusel korduvalt.

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin 16662 on  avatud ööpäevaringsel kõikidel nädalapäevadel nii elanikele kui ka tervishoiutöötajatele. Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga (välisriigist helistades +372 794 3794).