Laste mürgistused kodus

Kõige rohkem n-ö välditavaid ehk mitte-tahtlikke mürgistusi esineb just kuni 3 aastaste vanusegrupis.

  • Kõikjal meie ümber on palju lastele ohtlikke aineid, mille tegelikku ohtlikkust me sageli adekvaatselt hinnata ei oska.
  • Parim kaitse on takistada lastel ligipääs erinevatele mürkidele.

Üle 90% mürgistustest juhtub kodus.

Rääkides laste mürgistustest, tuleks lahti mõtestada mürgi tähendus. Kõikjal meie ümber on lastele kättesaadavates kohtades palju ohtlikke aineid, mille tegelikku ohtlikkust me sageli adekvaatselt hinnata ei oska. Sageli alahindavad lapsevanemad ka oma laste leidlikkust leidmaks vahendeid, et neid huvitavaid asju kätte saada (nt. võimet ronida, avada pakendeid jne).

Väikelastel puudub oskus eristada ohtlikke ning ohutuid asju. Siinkohal peavadki vanemad ja lapsehoidjad tuletama endale meelde, et nende peamiseks kohustuseks on kaitsta lapsi neid varitsevate ohtude eest, mida on võimalik teha kõige paremini, muutes ümbritseva keskkonna laste jaoks turvaliseks.

Mürgistuse kahtluse korral ära oota mürgistuse sümptomite ilmnemist

Mürgistuse kahtluse korral helista ööpäevaringselt mürgistusteabekeskusesse telefonil 16662. Kui laps on teadvuseta või ei hinga, helista kohe hädaabinumbril 112.

Ära püüa lapsel oksendamist esile kutsuda. See võib põhjustada enam kahju kui head.

Mürgistusteabekeskus nõustab helistajaid telefonitsi konkreetse situatsiooniga toimetulekuks. Paljud lastega juhtuvad mürgistused on oma iseloomult kerged või keskmise raskusega ning nendega on võimalik toime tulla kodustes tingimustes. Samas võivad aga keskuse õed ja arstid soovitada teil kutsuda kiirabi või pöörduda ise lähimasse erakorralise meditsiini osakonda.

laps kemikaalidega