Äädikas

Mürgistusteabe infoliinile 16662 saabub aastas kümneid äädikamürgistusi puudutavaid kõnesid. Tervisekaebused on tingitud äädika ekslikust joomisest, valest lahjendamisest, joogipudelisse ümbervalamisest, veekeedu- või kohvimasina katlakivi eemaldamise ajal tehtud joogi joomisest või äädikaaurude sissehingamisest.

Äädika joomine on põhjustanud tõsiseid söövitusi nii lastel kui ka täiskasvanutel. Näiteks seente sissetegemise ajal pannakse klaas äädikaga lauale, kuid aetakse siis muu joogiga segamini ja võetakse kogemata lonks. Õnnetused sagenevad ka jõulude ja jaanide ajal, kui on suuremad söögitegemised. Meditsiinilist läbivaatust ja haiglas jälgimist vajavad kõik, kes on joonud kontsentreeritud lahust, s.o üle 10% kangusega äädikhapet.

Äädika kogemata joomise puhul peab esmalt suu loputama ja siis alustama väikeste lonksudega klaasi vee joomist. Oksendamist ei tohi esile kutsuda! Kui suus on põletuse tunnuseid (nt eredamad või kahvatumad laigud suus), tasub minna haiglasse ja lasta arstidel end üle vaadata. 

Samuti tuleb lähema kolme tunni jooksul jälgida, kas kannatanu saab neelata ning jälgida süljevoolust. Söövituskahjustusele viitab suurenenud süljevoolus. Kaasneda võib rinnakutagune ja maovalu. Sellistel juhtudel tuleb minna haiglasse kontrolli. Äädikakahjustuste paranemine sõltub otseselt lahuse kangusest ja sellega kokkupuutumise ajast ning on sarnane muude söövituskahjustustega. 

Nahale sattumise korral võta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja loputa nahka veega. Kui äädikat on silma pritsinud, siis loputa silma 30 minutit käesooja voolava vee all. Kui järgneva tunniga kaebused ei vaibu, tekib suurenenud pisaravool ja valu, tuleb minna silmaarstile kontrolli. Sissehingamise korral toimeta kannatanu värske õhu kätte ja hoia asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Kuidas äädika kasutamisest tulenevaid õnnetusi ennetada? 

  • Soeta koju üksnes turvakorgiga varustatud äädikapudeleid.
  • Ära vala äädikat ümber teistesse nõudesse, kui neil pole vastavat märgistust.
  • Hoia pudeleid sarnaselt teiste kodus kasutatavate kemikaalidega vähemalt 1,5 m kõrgusel olevates lukustatud kappides.
  • Võta kasutusele erinevad hoiatusmeetmed (nt erimärgistus, hoiatussildid masinatel), kui kodumasinate katlakivi eemaldamiseks või koristamisel kasutad söövitavaid kemikaale, sh äädikat.
  • Söövitusvõimaluse vähendamiseks on kodus soovitatav kasutada 30% või 70% äädikhappe asemel alla 10% söögiäädikat.

Laste puhul ei piisa õnnetuse ärahoidmiseks üksnes pudelite silme alt ära panemisest, kuna kõik uus on huvitav. Lastele on vaja lihtsas keeles selgitada äädikapudelist tulenevaid ohte ja juttu korrata.

Maaeluministeerium koostöös Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, jaekaubandusega tegelevate ettevõtete ja tootjatega on välja töötanud 30% äädikhappe pakendi märgistuse hea tava juhendi. Seda järgides saavad tootjad maandada äädikhappe kasutamisega kaasnevaid riske.

Hoidiste tegemine; äädikas