Äädikas

Mürgistusteabe infoliinile 16662 saabub aastas kümneid äädikamürgistusi puudutavaid kõnesid seoses tervisekaebustega äädika aurude sisse hingamisest, valesti lahjendamisest, valesse pudelisse valamisest, ekslikust joomisest või ka veekeedu- või kohvimasinaga katlakivi eemaldamise ajal tehtud joogi joomisest.

Äädika joomine on põhjustanud tõsiseid söövitusi nii lastel kui ka täiskasvanutel. Näiteks seente sissetegemise ajal pannakse klaas äädikaga lauale, kuid aetakse siis muu joogiga segamini ja võetakse kogemata lonks. Õnnetusi juhtub ka jõulude ja jaanide ajal, kui on suuremad söögitegemised.

Äädika kogemata joomise puhul peab esmalt suu loputama ja siis alustama väikeste lonksudega klaasi vee joomist. Oksendamist ei tohi esile kutsuda! Kui suus on põletusest laike (eredamad või kahvatumad laigud suus), tasub minna haiglasse ja lasta arstidel end üle vaadata. 

Samuti tuleb lähema kolme tunni jooksul jälgida, kas kannatanu saab neelata ning jälgida süljevoolust. Söövituskahjustusele viitab suurenenud süljevoolus. Kaasneda võib mao- ja rinnakutagune valu. Sellistel juhtudel tuleb minna haiglasse kontrolli. Äädikakahjustuste paranemine sõltub otseselt lahuse kangusest ja sellega kokkupuutumise ajast ning on sarnane muude söövituskahjustustega.

Nahale sattumise korral võta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad ja loputa nahka veega. Kui äädikat on silma pritsinud, siis loputa silma 30 minutit käesooja veega. Kui seejärel kaebused ei vaibu, tekib suurenenud pisaravool ja valu, tuleb minna silmaarstile kontrolli. Sissehingamise korral toimeta kannatanu värske õhu kätte ja hoia asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

Kuidas äädika kasutamisest tulenevaid õnnetusi ennetada? 

  • Soeta koju üksnes turvakorgiga varustatud äädikapudeleid.
  • Ära vala äädikat ümber teistesse nõudesse, kui neil pole vastavat märgistust.
  • Hoia pudeleid sarnaselt teiste kodus kasutatavate kemikaalidega vähemalt 1,5 m kõrgusel olevates lukustatud kappides.
  • Võta kasutusele erinevad hoiatusmeetmed (nt erimärgistus, hoiatussildid masinatel), kui kodumasinate katlakivi eemaldamiseks või koristamisel kasutad söövitavaid kemikaale, sh äädikat.
  • Söövitusvõimaluse vähendamiseks on kodus soovitatav kasutada 30% või 70% äädikhappe asemel alla 10% söögiäädikat.

Laste puhul ei piisa sageli õnnetuse ärahoidmiseks üksnes pudelite silme alt ära panemisest, kuna kõik uus on huvitav. Kindlasti on vajalik lastele ka lihtsas keeles selgitada äädikapudelist tulenevaid ohte ja vajadusel juttu korrata.

Maaeluministeerium koostöös Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Veterinaar- ja Toiduameti, jaekaubandusega tegelevate ettevõtete ja tootjatega on välja töötanud 30% äädikhappe pakendi märgistuse hea tava juhendi. Seda järgides saavad tootjad maandada äädikhappe kasutamisega kaasnevaid riske.

pudelid