Süütevedelikud

Süütevedelikud sisaldavad enamasti petrooleumitooteid, kuid levinud on ka alkoholil baseeruvad tooted, mis võivad sisaldada ka tervisele ohtlikus koguses alkoholi surrogaate (nt. metanool). Seega tasub alati tähelepanu pöörata pakendile, kuhu on sageli märgitud ka toote koostis. Petrooleumitooteid sisaldavat süütevedelikku väheses koguses neelanud sümptomiteta last võib jälgida kodus. Kui lapsel tekib köha, ta hakkab oksendama või hingeldama, tuleb pöörduda koheselt lähimasse haiglasse. Esmaabiks on värske õhu hingamine ja poolistuv asend. Kui laps on koheselt uimane või lõtv tuleb laps toimetada koheselt haiglasse. Oksendamise esilekutsumine on vastunäidustatud.

Kogemata alla neelatud väikesed kogused petrooleumitooteid (1-2 ml/kg), ei põhjusta seedetraktist halva imendumise tõttu enamasti süsteemseid sümptomeid. Küll aga põhjustavad petrooleumitooted tugevat seedetraktiärritust (sh iiveldust, oksendamist). Seevastu võib aga juba 1 ml hingamisteedesse sattununa põhjustada tugevat keemilist kopsupõletikku (s.o aspiratsioonipneumoonia) ning sellest tulenevat hapnikupuudust organismis. Mürgistuskahtluse korral olukorra hindamiseks ja edasiste tegevusjuhiste saamiseks helista mürgistusinfoliinile 16662.

Enneta süütevedelikest tingitud õnnetusi!

  • Ära lase oma grillipeol lõppeda lastehaiglas!
  • Ära jäta kunagi lahtist süütevedeliku pudelit ega ka n.ö lapselukuga süütevedeliku pudelit lastele kättesaadavasse kohta!
  • Kasuta grillsöe süütamiseks turvalisemaid meetodeid!
     

pere grillimas