Mürgistused ravimitest

Mürgistusinfoliinile saabub igapäevaselt erinevatest ravimitest tingitud mürgistuskõnesid.

Kui iga teine kõne on alla 3-aastase lapsega juhtunud mürgistuse kohta, siis iga 3.kõne on põhjustatud ravimi õnnetusest.

Kui täiskasvanutega juhtuvad õnnetused ka tahtlikult või õnnetuse läbi kogemata korduva ravimiannuse neelamisel või kogemata teise pereliikme ravimite neelamisel, siis lastega juhtuvad õnnetused kas seetõttu, et

  • ravimid (sh toidulisandid, vitamiinid jne) on kodus laokil;
  • lapsevanemad või vanavanemad teevad ravimite andmisel vigu.

Vead on põhjustatud tavaliselt kas

  • pakendi segiajamisest (lapsele antakse vale ravim);
  • ravimi valest annustamisest (ei loeta pakendil olevat infot, aetakse segi milliliitrid ja milligrammid);
  • antakse lapsele näiteks suukaudselt mõnda tegelikult inhaleerimiseks mõeldud ravimit.

VAATA VIDEOT - RAVIMIMÜRGISTUSE KORRAL NEELATUD RAVIMI ANNUSE KINDLAKS TEGEMINE

Laps tablettidega