Mürgistused ravimitest

Mürgistusinfoliinile saabub igapäevaselt erinevatest ravimitest tingitud mürgistuskõnesid.

Kui iga teine kõne on alla 3-aastase lapsega juhtunud mürgistuse kohta, siis iga kolmas kõne on põhjustatud ravimi õnnetusest.

Kui täiskasvanutega juhtuvad õnnetused ka tahtlikult või õnnetuse läbi kogemata korduva ravimiannuse neelamisel või kogemata teise pereliikme ravimite neelamisel, siis lastega juhtuvad õnnetused kas seetõttu, et

  • ravimid (sh toidulisandid, vitamiinid jne) on kodus laokil;
  • lapsevanemad või vanavanemad teevad ravimite andmisel vigu.

Vead on põhjustatud tavaliselt kas

  • pakendi segiajamisest (lapsele antakse vale ravim);
  • ravimi valest annustamisest (ei loeta pakendil olevat infot, aetakse segi milliliitrid ja milligrammid);
  • antakse lapsele näiteks suukaudselt mõnda tegelikult inhaleerimiseks mõeldud ravimit.

Loe ka:

  • Artikkel ravimiohutusest apteekrite ajakirjas TÄNA (september 2020, nr 3)
  • Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õe erialal 2020.aastal kaitstud lõputööd ülevaadest vanemate poolt lastele suukaudsete ravimite manustamisel tehtavatest vigadest, nende ennetamise võimalustest ja tegutsemisest ravimivea tekkimise korral:

 VANEMATE POOLT LASTELE SUUKAUDSETE RAVIMITE MANUSTAMISEL TEHTAVAD VEAD, NENDE ENNETAMISE VÕIMALUSED JA TEGUTSEMINE RAVIMIVEA TEKKIMISE KORRAL. Töö autor: Adeele-Anett Orav. Juhendajad: Siret Läänelaid, RN, MSc (Tartu Tervishoiu Kõrgkool), Mare Oder, RN, MSc (Terviseameti mürgistusteabekeskus)

Laps tablettidega