Mürgistused ravimitest

Mürgistusinfoliinile saabub igapäevaselt erinevatest ravimitest tingitud mürgistuskõnesid.

Kui iga teine kõne on alla 3-aastase lapsega juhtunud mürgistuse kohta, siis iga kolmas kõne on põhjustatud ravimi õnnetusest.

Kui täiskasvanutega juhtuvad õnnetused ka tahtlikult või kogemata korduva ravimiannuse neelamisel või kogemata teise pereliikme ravimite neelamisel, siis lastega juhtuvad õnnetused kas seetõttu, et

  • ravimid (sh toidulisandid, vitamiinid jne) on kodus laokil;
  • lapsevanemad või vanavanemad teevad ravimite andmisel vigu.

Levinuimad vigade põhjused on järgmised:  

  • pakend aeti segi ja lapsele anti vale ravimit;
  • ravimit anti vales annuses (ei loeta pakendil olevat infot, aetakse segi milliliitrid ja milligrammid);
  • lapsele anti suukaudselt mõnda tegelikult inhaleerimiseks mõeldud ravimit.

Vaata siit videot - kuidas ravimimürgistuse korral teha kindlaks neelatud ravimi annust.

Lisalugemist:

Laps tablettidega