Mürgistusteabekeskuse veebikeskkondade sisu kasutamise tingimused

Mürgistusteabekeskuse veebikeskkondade (mürgistusteabekeskuse veebileht ja Facebooki leht) sisu on kaitstud autoriõigusega. Veebikeskkonnas sisalduvate materjalide (sh tekst, fotod, videomaterjal) autoriõigused kuuluvad Terviseametile või on Terviseametil litsents nende materjalide kasutamiseks.

Autoriõiguse seaduse kohaselt on teost lubatud vabalt kasutada teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel ja õigusemõistmise eesmärkidel, sh tsiteerida ja refereerida motiveeritud mahus, järgides teose kui terviku mõtte õige edasiandmise kohustust, autori nõusolekuta ja autoritasu maksmata, kui täidetud on järgmised tingimused:

  • näidatakse teose autori nime (kui see on teosel näidatud);
  • näidatakse teose nimetust;
  • näidatakse teose avaldamisallikat.

See tähendab, et refereerides, tsiteerides, avaldades või muul viisil kasutades mürgistusteabekeskuse veebileheküljel 16662.ee või mürgistusteabekeskuse Facebooki lehel avaldatud materjale, kohustub materjalide kasutaja näitama ära teose autori nime või teose nimetuse (s.t Terviseameti mürgistusteabekeskus või Eesti mürgistusteabekeskus) ning viitama veebilehel avaldatud vastavale teemarubriigile või Facebooki lehel avaldatud temaatilisele postitusele. Refereering peab sisaldama aktiivset linki originaalmaterjalile. Tasuliste meediakajastuste korral peab link originaalallikale olema avaldatud teksti osas, mis kuvatakse enne maksumüüri.

Materjalide muul viisil kasutamise soovi korral palume võtta ühendust e-posti aadressil [email protected].