Mürgisusravi koolituspäev

Toimumise aeg:

Eesmärk:

Anda kuulajatele ülevaade kaasaaegsetest seisukohtadest mürgistuste ravis ja tutvustada erinevate mürgistuste levinumaid põhjusi, sümptomaatikat ja ravi põhimõtteid.

Koolitusel osaleja:

  • Oskab kirjeldada mürgistusega patsiendi dekontaminatsiooni kaasaegseid põhimõtteid.
  • Teab mürgistuspatsiendi käsitluse põhimõtteid.
  • Teab, millised on mürgistuste sümptomid, ravi ja prognoos erinevate ravimgruppide puhul, kuidas tunda ära ja ravida erinevatest toksilistest ainetest põhjustatud mürgistusi, sh millised on ohud seoses erinevate looduslike mürkidega (seened, taimed, loodustooted).
  • Suudab demonstreerida saadud teadmisi käsitletud teemadel lahendades situatsioonülesandeid.
  • Teab, mis on Mürgistusinfoliin 16662, millal ja millist informatsiooni sealt saab ja oskab otsida infot ka Mürgistusteabekeskuse kodulehelt.

Provisoorne koolituspäeva kava

09:30 - 10:00   Koolituse sissejuhatus, mürgistusteabekeskuse tutvustus, mürgistuste epidemioloogia

10:00 - 10:35   Mürgistused erinevates vanusegruppides, sh lapsed ja eakad

10:35 - 11.00   Mürgistused kemikaalidega 1.osa

11:00 - 11:10   Paus

11:10 - 11:25   Mürgistused kemikaalidega: toksilised alkoholid 2.osa

11:25 - 12:30   Dekontaminatsiooni tehnikad ja mürgistuspatsiendi käsitluse ABCDE

12:30 - 13:15   Lõunapaus

13:15 - 13:45   Antidootravi – mida ja millal?

13:45 - 14:45   Ravimimürgistused

14:45 - 14:55   Paus

14:55 - 15:30   Seene- ja taimemürgistused

15:30 - 16:30   Mürgistusjuhtumite lahendamine. Tagasiside.

 

Koolitajad: Mare Oder (mürgistusteabekeksuse juht), Ruth Kastanje (mürgistusteabekeskuse õde-konsultant)

Koolitust korraldab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi koolitusosakond, registreerumine aadressil: https://koolitus.kliinikum.ee/courses/view/all/10/30670