Oskate näiteid tuua, kust lapsed on mürgiseid asju kätte saanud? Või millised iga päev kasutatavad asjad võiks igaks juhuks laste silme alt ära panna?

Mürgised ained on leitud külaliste mahapandud kottidest, külaliste või vanemate koridoris rippuvate riiete taskutest, prügikastide juurest maast, kodumuru seest peale grillipidu külalistega, kodusest narkotehasest, kus vanemad valmistasid kodus GHBd ja laps sai eluohtliku mürgistuse lauale jäetud GHB-vedeliku joomisest. Sageli on sõltuvusainetest tingitud kõned saabunud peale noorukite pidusid, kus ka väidetavalt vaid sõprade keskel peetud peol on korraks lauale pandud joogiklaasidesse poetatud mõnd narkootilist ainet.

Alati peaksid olema lastega peredes kõrgele ära pandud olema alkohol, nikotiinitooted, söövitavad ained, käekotid (kuna sisaldavad pea alati mõnda ravimit vm lastele mürgist ainet).

Mürgistusteabekeskuste statistika on igas riigis suurepärane abiline kõikidele vigastusennetuse spetsialistile. Lisaks reaalajas kogunevale ülevaatele, on iga numbri juures ka õnnetuseni viinud olukorra kirjeldus. Ehkki kõned 16662 infoliinil on alati anonüümsed (ei koguta andmeid inimese nime, elukoha vm kohta), märgitakse iga kõne kohta andmebaasi õnnetuse kirjeldus koos õnnetust põhjustanud ainega, kannatanu vanusega. Statistika jaoks küsime ka õnnetuse toimumise kohta üldiselt, linna/maakonna täpsusega. Ehk siis me teame, mil moel inimesi hoiatada ning millal.