Tulemusi lehel on 5. Kõiki tulemusi kokku on 5.

Kodudes varitsevad mürgistusohud on ennetatavad

90% mürgistusi juhtub kodus ja praegusel ajal, kui kodus veedetakse suur osa ajast, on eriti oluline kodused mürgistusohud läbi mõelda. Tänasega lõppeb mürgistusennetusnädal, millega juhitakse tähelepanu aktuaalsetele mürgistusprobleemidele ja nende ennetamise võimalustele.

hoia ravimeid eraldi

„Kõik mürgistused on ennetatavad, kui mõtleme oma tegevused ja kodused süsteemid läbi. Näiteks on viimasel aastal suureks murekohaks kujunenud 10 ml pudelite segamini ajamine, mistõttu on tekkinud mürgistused. Lahendus on lihtne – hoia D-vitamiin või muu pudelikeses olev ravim ja eeterlik õli võimalikult erinevates kohtades. Nii on tõenäoline, et isegi väsimuse või kiirustamise korral satub kätte õige pudel,“ soovitab mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Mürgistuse ennetamise üheks võtmeks on ka head harjumused. „Ravimeid võttes kontrolli kolm korda – kas pakendis on õige ravim, kas võtan õige koguse ja kas ravim sai õigesse kohta tagasi,“ soovitab Mare Oder meetodit, mida järgivad ka tervishoiutöötajad. 

Kui minnakse kodust välja metsa, tasub olla samuti tähelepanelik. Viimane aasta on toonud juurde palju seenehuvilisi, kuid koos sellega on suurenenud ka seenemürgistuste arv. Võrreldes 2019. aastaga helistati 2020. aastal mürgistusinfoliinile 16662 seenemürgistustega seoses 2,5 korda enam. Seenemürgistuste vältimiseks tasub metsa jätta need seened, milles pole täiesti kindel.

Kui mürgistusõnnetus ikkagi juhtub või tekib selle kahtlus, tuleb kohe helistada mürgistusinfoliinile 16662, et saada edasised tegevusjuhised. Telefoniliinile helistamine on anonüümne ja kohaliku kõne hinnaga.

„Mürgistusinfoliinile võib helistada mistahes mürgistusjuhtumi või selle kahtluse korral, olgu selle allikaks kodukeemia, taimekaitsevahendid, väetised, putuka- ja näriliste tõrjevahendid, kosmeetika, loodustooted, ravimid, narkootilised ained, seened, taimed, marjad, mürgiste loomade hammustused, mürkgaasid, alkoholid või reisidel tekkinud mürgistused,“ julgustas Oder. Igaüks saab end mürgistusohtudega kurssi viia veebilehe www.16662.ee abil.

Mürgistusteabekeskuse missioon on mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ning mürgistusalase info kättesaadavuse edendamine. Terviseameti Mürgistusteabekeskus on liitunud „Aga mina“ eeskujuliikumisega, mille tegevused toetavad tervislikuma ja turvalisema tuleviku kujundamist. Mürgistusennetusnädal toimub igal aastal märtsi kolmandal nädalal. Mürgistusennetusnädala ellukutsumise eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust mürgistustest, vähendada mürgistuste arvu ning arendada ennetustegevust.

2022. aasta mürgistusennetusnädal keskendub eakate inimeste mürgistustele

Ravimite, kemikaalide, pakendite segiajamine juhtus 54% üle 65-aastaste inimeste nõustamistest infoliinil 16662!

39% mürgistusnõustamisi 65-aastaste ja vanemate inimeste puhul vajas abi ravimivõtmise unustamisest. Õnnetused juhtusid, kui eakal läks meelest, et ravim oli juba võetud ning manustati 2. korda või ka 3. korda.

Mürgistusennetusnädal toimub igal aastal 3. täisnädalal, sel aastal 21.-25. märtsini.

 

 

Pakendite segi ajamine on sage eakate mürgistuste põhjus

Üle 65-aastastega juhtunud mürgistusõnnetuste peamiseks põhjuseks on ravimite ja kemikaalide pakendite segi ajamine või ravimi vales doosis võtmine. Vale ravimi või kemikaali võtmine on aga ennetatav.

„Ravimi võtmisel tuleb olla hoolas. Eakate puhul tähendab see, et prillid tuleb panna ette ja tuli põlemaRavimite valesti võtmist aitab ennetada ka see, kui iga ravimit hoitakse tema originaalpakendis või ravimijaotajas, mitte ei panda erinevaid tabletilehti ühte karpi kokku. Eakate nooremad sugulased ja sõbrad saavad aidata luua eksimiskindlad tingimused ravimite võtmiseks,“ selgitab Terviseameti Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Ravimit võta teadlikult ja ohutult!

  • - Pane tuli põlema ja prillid ette;
  • - Veendu, et võtad õiget ravimit ja loe alati pakendil olevat kirja;
  • - Ära hoia erinevaid ravimeid ühes pakendis!

„Eakate seas tuleb sagedasti ette ka mürgistusõnnetusi koduste kemikaalidega. Mürgistusteabekeskuseni on jõudnud juhtumid, kus segi on aetud koduste kemikaalide ja toiduainete pakendid ning kogemata joodud näiteks nõudepesuvahendit või vedelseepi. Mürgistusõnnetusi soodustab see, kui kemikaalid valatakse ümber joogipudelitesse. Kodus tuleb jätta kemikaalid originaalpakenditesse ning hoida neid toiduainetest eraldi,“ kirjeldab Mare Oder.

Kemikaale kasutades järgi neid soovitusi:

  • - Jälgi hoolikalt pudelile kirjutatut, sest sarnastes pudelites võivad olla täiesti erinevad vahendid;
  • - Hoiusta kemikaalid toiduainetest ja -nõudest selgelt eraldi;
  • - Ära kalla kemikaali teise pudelisse ümber;
  • - Tugevaid kemikaale kasutades kanna kindlasti kummikindaid ja maski, sest kemikaal võib sattuda nahale või eritada mürgiseid aure;
  • - Ära sega kemikaale omavahel, sest tekkinud reaktsioonist võib saada mürgistuse!

Mürgistuse või selle kahtluse korral helista ööpäevaringsele mürgistusinfoliinile 16662. Infoliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga.