Antidootide korraldus riigis

Riigieelarveliste antidootide korraldust hakati reguleerima alates 04.07.2012 Tervishoiuteenuste korraldamise seadusega,  vt kehtivat siit (§ 57-2)

  • Terviseameti mürgistusteabekeskus määrab antidootide nomenklatuuri, kogused ja jaotuse. Lisaks tagab oma kodulehel tervishoiuteenuse osutajatele informatsiooni antidootide varu kohta.
  • Eesti Tervisekassa tagab antidootide varu (hankimise), selle kasutamiseks andmise, säilitamise ja veo ning külmahela toimimise.
  • Tervishoiuteenuse osutaja tagab Eesti Tervisekassa antud antidootide nõuetekohase hoidmise, eesmärgipärase kasutamise ja aegunud antidootide kahjutustamise ning teavitab antidootide kasutamisest Terviseameti mürgistusteabekeskust 24h jooksul peale antidoodi kasutamist. 

Riigieelarveliste antidootide ostu- ja jaotuskorda reguleerib Terviseameti peadirektori käskkiri  27.12.2023 nr 1.1-1/23/104:

 ja selle lisa:

.