Antidootide korraldus riigis

NB! Eesti Haigekassa teatel on Deferoksamiini saabumisel hetkel tarneraskus. Edastame info saabumisest nii pea kui võimalik. Vabandame!

 

Riigieelarveliste antidootide korraldust reguleerib alates 04.07.2012 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus.

Antidootide hanke tellimust ja haiglate varustatust korraldab Terviseameti mürgistusteabekeskus. Antidoote hangitakse Haigekassa hankespetsialistide poolt.

Riigieelarveliste antidootide ostu- ja jaotuskorda reguleerib Terviseameti peadirektori käskkiri  Riigi antidootide varu moodustamine (30.04.2019 nr 1.1-1/19/25) ja selle Lisa.