Antidootide korraldus riigis

Riigieelarveliste antidootide korraldust reguleerib alates 04.07.2012 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus.

Antidootide hanke tellimust ja haiglate varustatust korraldab Terviseameti Mürgistusteabekeskus. Antidoote hangitakse Haigekassa hankespetsialistide poolt.

Riigieelarveliste antidootide ostu- ja jaotuskorda reguleerib Terviseameti peadirektori käskkiri  Riigi antidootide varu moodustamine (30.04.2019 nr 1.1-1/19/25) ja selle Lisa.

 

Pane tähele!

Antidoodikäsiraamat. Mürgistusteabekeskus, 2018

 

Antidootide hoiustamistingimused

 
NIMETUS MÜRGISTUS, MILLE PUHUL KASUTADA VAJALIK SÄILITUSTEMPERATUUR
Fomepizole, 1g/ml 1,5ml N1 metanool hoiustamisel mitte külmutada
Protamiin, 10mg/ml 5ml N50 hepariin hoiustada temp.mitte üle 25 kraadi
Dimerkaprool e. BAL, 200mg/2ml 2ml N12      raskemetallide kelaator hoiustada temp.mitte üle 25 kraadi, valguse eest kaitstult
Desferal, 500mg N10 raud hoiustada temp.mitte üle 25 kraadi
Cyanokit, 5g tsüaniid hoiustada temp.mitte üle 25 kraadi
NaCaEdt, 500mg/10ml, 10ml N10 raskemetallid, eriti plii  hoiustada temp.mitte üle 25 kraadi
Contrathion, 20mg/ml 10ml N10 organofosfaatid hoiustada temp.mitte üle 25 kraadi
DigiFAB, 40mg N1 digoksiin hoiustada külmikus, temp. 2-8 kraadi
ViperaTab,100mg N2 rästik hoiustada külmikus, temp. 2-8 kraadi