Antidootide korraldus riigis

NB! Antidootide B.A.L. INJ SOL 200MG/2ML N12 ja Calcium Edetate de Sodium Serb 50 mg/ml 10 ml N10 tarne hilineb, Calcium Edetate de Sodium Serb 50 mg/ml 10 ml N10 partii vabastamise hilinemise tõttu. (info edastati Eesti Haigekassa hankemeeskonna poolt 26.06.2020)

 

Riigieelarveliste antidootide korraldust reguleerib alates 04.07.2012 Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus.

Antidootide hanke tellimust ja haiglate varustatust korraldab Terviseameti Mürgistusteabekeskus. Antidoote hangitakse Haigekassa hankespetsialistide poolt.

Riigieelarveliste antidootide ostu- ja jaotuskorda reguleerib Terviseameti peadirektori käskkiri  Riigi antidootide varu moodustamine (30.04.2019 nr 1.1-1/19/25) ja selle Lisa.