Ravijuhised

Tulenevalt kemikaalide, ravimite ja narkootiliste ainete üha laialdasemast kättesaadavusest on mürgistused ja nende käsitlemine muutumas üha enam kõneainet pakkuvaks valdkonnaks. Sellest tulenevalt sõlmisidki 1993. aastal Euroopa Mürgistusteabekeskuste ja Kliiniliste Toksikoloogide Assotsiatsioon (EAPCCT) ning Ameerika Kliinilise Toksikoloogia Akadeemia (ACCT) koostööleppe, mille alusel koostatakse süstemaatiliselt ühiseid mürkide imendumise takistamist puudutavaid seisukohavõtte.

Seisukohavõtud vaadatakse regulaarselt üle ning need tuginevad ingliskeelses kirjanduses avaldatud teaduslikel artiklitel. Ennekõike oli seisukohavõttude koostamise ajendiks vajadus leida konsensus erinevate ravimeetmete kasutamise osas ning aidata meditsiinipersonalil orienteeruda ohtrate publikatsioonide seas.

Terviseameti Mürgistusteabekeskus tugineb oma ravisoovitustes just eelnevalt mainitud seisukohavõttudele.

Lisaks on Terviseameti mürgistusteabekeskuse ja Eesti tervishoiutöötajate koostööna loodud ravijuhis allaneelanud patareiga patsiendi käsitlemiseks.

Aktiivsöe ravijuhised

Aktiivsöe ravijuhised

Ühekordses annuses: Position Paper: Single-Dose Activated Charcoal. American Academy of Clinical Toxicology & European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists. Clinical Toxicology, Volume 43, 2005 - Issue 2. Published Online: 07 Oct 2008
Korduvas annuses: Position Statement and Practice Guidelines on the Use of Multi-Dose Activated Charcoal in the Treatment of Acute Poisoning. American Academy of Clinical Toxicology, European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, Journal of Toxicology: Clinical Toxicology, Volume 37, 1999 - Issue 6. Published Online: 18 Nov 2004

Allaneelatud patareiga patsiendi käsitlus

Allaneelatud patareiga patsiendi käsitlus

Terviseameti Mürgistusteabekeskuse ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Kliinikumi, Pärnu haigla ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi koostöös on valminud ülevaade patarei allaneelanud patsiendi käsitlusest teaduskirjanduses. Esitletud kolm haigusjuhtu näitavad detailse sisukirjelduse ning piltide abil, kui erinevad ja ohtlikud võivad olla nööppatarei allaneelamise tagajärjed. Artiklis on ka sammsammuline juhis patarei allaneelanud patsiendi käsitluseks.

Padari, H., Oder, M., Marinina, J., Pakkonen, K., Paju, T. ja Simre, K. (2024). Nööppatarei neelamine lapseeas – haigusjuhud ja kirjanduse ülevaade. Eesti Arst, 103(2), 90–97. 

Maoloputus

Maoloputus

Position Paper: Gastric Lavage. American Academy of Clinical Toxicology & European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists, Journal of Toxicology: Clinical Toxicology, Volume 42, 2004 - Issue 7. Published Online: 12 Sep 2004
Position paper update: gastric lavage for gastrointestinal decontamination. B. E. Benson, K. Hoppu, W. G. Troutman, R. Bedry, A. Erdman, J. Höjer, B. Mégarbane, R. Thanacoody & E. M. Caravati. Clinical Toxicology, Volume 51, 2013 - Issue 3. Published Online: 18 Feb 2013
Update of position papers on gastrointestinal decontamination for acute overdose. E. Martin Caravati & Bruno Mégarbane. Clinical Toxicology, Volume 51, 2013 - Issue 3. Published Online: 22 Feb 2013 (kommentaar)

Oksendamise esilekutsumine

Oksendamise esilekutsumine

Position paper update: ipecac syrup for gastrointestinal decontamination. J. Höjer, W. G. Troutman, K. Hoppu, A. Erdman, B. E. Benson, B. Mégarbane, R. Thanacoody, R. Bedry & E. M. Caravati. Clinical Toxicology, Volume 51, 2013 - Issue 3. Published Online: 13 Feb 2013

Sooleloputus

Sooleloputus

Additional basic html text for Treatment guidelines

Position paper update: ipecac syrup for gastrointestinal decontamination. J. Höjer, W. G. Troutman, K. Hoppu, A. Erdman, B. E. Benson, B. Mégarbane, R. Thanacoody, R. Bedry & E. M. Caravati. Clinical Toxicology, Volume 51, 2013 - Issue 3. Published Online: 13 Feb 2013