Ravijuhised

Tulenevalt kemikaalide, ravimite ja narkootiliste ainete üha laialdasemast kättesaadavusest on mürgistused ja nende käsitlemine muutumas üha enam kõneainet pakkuvaks valdkonnaks. Sellest tulenevalt sõlmisidki 1993. aastal Euroopa Mürgistusteabekeskuste ja Kliiniliste Toksikoloogide Assotsiatsioon (EAPCCT) ning Ameerika Kliinilise Toksikoloogia Akadeemia (ACCT) koostööleppe, mille alusel koostatakse süstemaatiliselt ühiseid mürkide imendumise takistamist puudutavaid seisukohavõtte.

Seisukohavõtud vaadatakse regulaarselt üle ning need tuginevad ingliskeelses kirjanduses avaldatud teaduslikel artiklitel. Ennekõike oli seisukohavõttude koostamise ajendiks vajadus leida konsensus erinevate ravimeetmete kasutamise osas ning aidata meditsiinipersonalil orienteeruda ohtrate publikatsioonide seas.

Terviseameti Mürgistusteabekeskus tugineb oma ravisoovitustes just eelnevalt mainitud seisukohavõttudele.

Lisaks on Terviseameti mürgistusteabekeskuse ja Eesti tervishoiutöötajate koostööna loodud ravijuhis allaneelanud patareiga patsiendi käsitlemiseks.

Uriini alkaliseerimine

Uriini alkaliseerimine

Position Paper on Urine Alkalinization. A. T. Proudfoot, E. P. Krenzelok & J. A. Vale, Journal of Toxicology: Clinical Toxicology, Volume 42, 2004 - Issue 1. Published Online: 15 Mar 2004