Päästeringis käivad õpilased oskavad märgata mürgistusohte

Avaldatud:

Rääkisime päästeringi lastega mürgistusohtude märkamisest ja õnnetustest hoidumisest. Kasutasime selleks loodud õppevahendit – AgaMina põrandamängu. Kuigi mäng sai algselt mõeldud eelkooliealistele, oleme testinud seda kõigis vanusegruppides ja see töötab suurepäraselt nii laste kui ka eakatega mürgistusõnnetusi läbi mängides.

Saku päästeringi liikmed on väga nutikad. Juba kohtumise alguses oskasid lapsed üsna täpselt vastata küsimusele – mis on mürgistus. AgaMina mänguga avastasime aga veel mürgiseid tooteid ja mürkaineid. Leidsime mitmeid tuttavates oludes varitsevaid ohuolukordi ning arutasime nende märkamise ja vältimise võimalusi. Iga õnnetuse juures kordasime üle vajalikud esmaabivõtted ja abi saamise võimalused. Elav arutelu arenes teemal – kuidas koos ema ja isaga mürgistusõnnetusi vältida.

Lapsed püsisid ärksad kogu mängu ajal ning iga õnnetuse kohta oli neil endil tuua nii mõnigi näide, kuidas õnnetus oli juhtunud tuttavate või pereliikmetega. Nii said võimalikud ohud tähelepanelikult läbi räägitud ja küsimused vastatud. Rääkisime nii kemikaalidest kui ka ravimitest, nii looduses leiduvatest kui ka poest/ apteegist koju toodavatest loodustoodetest tekkida võivatest mürgistustest. Luubi alla võtsime ka kemikaalipudelitel olevad ja ohtu hinnata aitavad piktogrammid.

Päästeringi juhendaja Kätlin Taimsaar andis lastele ka koduse ülesande: "Rääkige oma ema-isaga kodus olevate kemikaalide ohutust hoidmisest. Otsige koos vanematega üles mõni kemikaalipudel, lugege kemikaali kasutusjuhist ja hoiatusi. Tehke piktogrammist pilt ja saatke mulle koos ohumärgi sõnumi kirjeldusega." 

Lastega koos tasub aeg-ajalt üle korrata, et kõik väike ja värviline ei käi suhu ning suhu või nahale sattunud kemikaali puhul on esimene abivõte veega loputamine. Hea on teada, et kõik mürgistused on ennetatavad!

Mare ja Riina Sakus lastega

Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder ja õde-konsultant Riina Koltšanova Saku Gümnaasiumis päästeringi õpilastega mürgistusohtusid läbi mängimas