Terviseameti mürgistusteabekeskusel täitus 14. tegevusaasta

Avaldatud:

6. oktoobril 2008. aastal avati Eestis mürgistusinfoliin 16662, et nõustada abivajajaid mürgistusõnnetuste korral. Esialgu oli infoliin avatud vaid tööpäeviti, ent juba aastaid on võimalik mürgistusinfot saada E–P ööpäev läbi.

Infoliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga; kõnedele vastatakse nii eesti kui ka vene keeles. Keskuses töötavad pikaajalise töökogemusega ja kliinilise toksikoloogia koolituse läbinud õed ja arstid, et vähendada haigestumist, tervisekahjustusi ja suremust ägedate mürgistusjuhtumite tõttu.

14 aasta jooksul oleme vastanud enam kui 30 000 kõnele. Infonumbrit 16662 teatakse üha enam – kõnede arv on suurenenud iga aastaga. Mürgistusõnnetuste statistikat nii infoliinil tehtud kõnede kui ka haiglates käsitletud mürgistusjuhtumite kohta näeb keskuse kodulehelt. Mürgistusinfoliini number on saanud üldsusele tuttavamaks tänu heale koostööle nii meediaväljaannetega kui ka paikkondlike tervisedendajate ja tervishoiuteenuse osutajatega.

Lisaks infoliinil nõustamisele ja ägedas staadiumis mürgistuste ravi juhendamisele on mürgisusteabekeskuse (MTK) ekspertidele ülioluline, et mürgistusi osatakse ennetada. Oleme tutvustanud infoliini 16662 tuhandetele lastele ja täiskasvanutele mürgistusennetuskoolitustel ning levitanud temaatilisi trükiseid ja õppematerjale. Samuti oleme mürgistuskannatanutega toimetulekuks koolitanud tervishoiutöötajaid nii kiirabijaamades kui ka haiglates.

MTK kodulehte loetakse üle maailma enam kui 60 riigis. Lisaks jagame mürgistusinfot Facebookis ja uudiskirja vahendusel. Uudiskirja saab tellida www.16662.ee avalehelt. Kord aastas, märtsi kolmandal täisnädalal, korraldame üleriigilist mürgistusennetusnädalat.

Eestis juhtub enim mürgistusõnnetusi kemikaalidega, teisele kohale jäävad ravimimürgistused. Kuni 3-aastaste lastega juhtunud mürgistuste arv on aasta-aastalt vähenenud, moodustades 2022. aastal siiski veel 35% kõikidest nõustamisjuhtudest. 75% kõnedest saabub mürgitusliinile elanikkonnalt, 25% haiglatest ja kiirabispetsialistidelt.

MTK teadmust on hinnatud kõrgelt ka Euroopa teistes riikides. Oleme jaganud oma kogemusi nii keskuse käivitamisest kui ka ennetustööst ning spetsiifilistest diagnostika- ja raviküsimustest kliinilise toksikoloogia valdkonnas. Eesti Mürgistusteabekeskus kuulub Põhjamaade mürgistusteabekeskuste liitu (NAPC) ja Euroopa kliiniliste toksikoloogide ja mürgistusteabekeskuste ühingusse (EAPCCT).