Teenusstandard

Teenuse vajadus

Mürgistusjuhtumitest tingitud kiirabi väljakutsete arvu ja visiitide arvu vähendamine erakorralise meditsiini osakondadesse. Mürgistusjuhtumitest tingitud haigestumiste, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ning mürgistusalase info kättesaadavuse edendamine.
Sihtgrupp: elanikkond, eriti alla kolmeaastaste laste vanemad, tervishoiuteenuse osutajad (ka kiirabitöötajad, Häirekeskus), infoliinid, ametkond.
 

Kuidas töötab mürgistusinfoliin?

 • Peale kontakti saamist väljastatakse esimesed tegevusjuhised ja info (võimaliku) mürgistusallika kohta kahe esimese minuti jooksul.
 • Helistada võib eesti-, vene- ja inglise keeles.
 • Infoliin on avatud 24/7.
 • Kõne on tavatariifiga ja anonüümne. Tulenevalt helistaja telefoniteenuse osutajast võib lisanduda operaatoritasu.

Millal pöörduda mürgistusinfoliinile?

Infoliinilt saab kiiret ja asjakohast teavet ägeda mürgistuse puhul tegutsemiseks, nii esmaabi kui ka juhised edasiseks jälgimiseks järgmistes valdkondades:

 • kodukeemia;
 • taimekaitsevahendid ja väetised;
 • putukate ja näriliste tõrjevahendid;
 • kosmeetika ja loodustooted;
 • ravimid, narkootilised ained;
 • seened, taimed;
 • mürgiste loomade hammustused;
 • mürkgaasid; alkoholid.

Mürgistusinfoliinile 16662 helistamine on mõistlik isegi siis, kui pärast kemikaali või tableti neelamist esialgu midagi ei juhtu või mürgi sattumine organismi pole kindel. Mõned kemikaalid ja ravimid hakkavad toimima pikema aja jooksul ja mõnikord on siis sümptomite tekkimisel juba liiga hilja tegutseda.
 

Helistajal palutakse püüda kiiresti saada teada alla neelatud aine või toode ning võimalikult täpselt edastada infoliinil vastajale järgnev info (isegi, kui toodet pole õnnestunud täpselt tuvastada):

 • toote ja tootja nimi (kui on teada)
 • toote tüüp (pulber, vedelik, tablett, gaas vms)
 • toote koostis (pakendilt, kui on teada, kui on kirjas)
 • kuidas mürk organismi sattus (suu, hingamisteede, naha kaudu)
 • tõenäoline organismi sattunud aine kogus
 • mürgistuse toimumise aeg
 • kannatanu vanus, kehakaal, kasutatavad ravimid
 • info juba antud esmaabist ja kannatanu seisund antud hetkel.

Seejärel saab helistaja esimesed juhised toimimiseks. 

 • NB! Küsida kindlasti üle, kui midagi jäi arusaamatuks!
 • Samuti palutakse jälgida kannatanut ning anda muutustest kohe mürgistusinfoliinile teada.
 • NB! Lasteaias/ koolis/ hooldaja järelevalve all toimunud õnnetuse korral palutakse võtta helistajal ühendust lapsevanematega ning informeerida neid juhtunust ja mürgistusinfoliinilt saadud tegevusjuhistest.
 • NB! Kui kannatanu on soovitatud viia ülevaatamiseks/ edasiseks terviseseisundi jälgimiseks haiglasse, palutakse kaasa võtta toote pakend!
   

Ettepanekute ja kaebuste esitamine

Tagasisidet saab anda siin.
Vastame argipäeviti 24h jooksul, milles kajastub keskuse juhtide hinnang sündmusele ja/või ettepanekule ning rakendatud meetmed.
 

Seotud õigusaktid

Partnerid

Teenusstandardit uuendame vastavalt vajadusele. Täname Teid ettepanekute ja arvamuste eest, mis aitavad parendada teenuse kvaliteeti.